Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Нашите членове

 

Членове на управителния съвет на Национална асоциация "Българско Черноморие" :

 

Димитър Канариев - председател на УС

Тодор Георгиев - секретар на УС

Апостол Транов - член на УС

Кирил Димитров - член на УС

Донка Китанова - член на УС