Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Информация

Законопроекти внесени в Народното събрание

 

Законопроект за изменение и допълниение Закона за собствеността и ползването на земеделски земи :

http://www.parliament.bg/bills/43/654-01-141.pdf

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите:  http://www.parliament.bg/bills/43/654-01-136.pdf

 

 

Законопроект за изменение и допълнение Закона за устройство на територията: http://parliament.bg/bills/43/602-01-69.pdf  НАБЧ е изпратила своето становище по предлагания проек.

 

Законопроект за изменение и допълнение Закона за регионалното развитие : http://www.parliament.bg/bills/43/602-01-61_ZD%20ZRR.PDF

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда: http://www.parliament.bg/bills/43/602-01-53_ZID_na_ZOOS.PDF.  НАБЧ е изпратила своето становище по предлагания проек.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: http://www.parliament.bg/bills/43/654-01-83.pdf . НАБЧ е изпратила своето становище по предлагания проек.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма . НАБЧ е изпратила своето становище по предлагания проек.