Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Информация

Законопроекти за обсъждане, предлагани от министерства

Проект на регламент за къмпингуването

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма Срок за подаване на становища до 30 януари 2017 г. 

 

 

 Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Срок за подаване на становища 15 декември 2016 г. 

 

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие : http://www5.moew.government.bg/?p=49103НАБЧ е изпратила своето становище по предлагания проек.

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда ( ЗООС)  : http://www5.moew.government.bg/?p=49097. НАБЧ е изпратила своето становище по предлагания проек.

 

 

Проект на Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие : http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2277

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотиви към него : http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2279 .