Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Проекти

ЕКО СТРАНДЖА

Национална асоциация „Българско Черноморие“ е водещ партньор в изпълнението на проект № CB005.2.23.053 „Съвместни инициативи за екологично образование в трансграничния район“. Проектът се изпълнява съвместно с турската неправителствена организация „Сдружение природен спортен…