Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Проекти

НАБЧ подписа договор за проект по НАТУРА 2000 в Бургаска област

На 31.07.2020г. НАБЧ подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG16M1OP002-3.019-0017 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“ по процедура BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за…