Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

В НАБЧ

Станете доброволец

 

Национална асоциация „Българско Черноморие”  е неправителствена организация с нестопанска цел. В асоциацията  членуват хора от цялата страна обединени от идеята за симбиозата между природата и човека, както и повишаване на природозащитната култура, която е неизменима част от тази симбиоза. Нашата визия за бъдещето е да бъде чисто, зелено, с добра инфраструктура и висок жизнен стандарт на хората.

 

Още от древността природата е била съхранявана от хора, които живеят около нея и са пряко заинтересовани от нейното опазване. Страните членки на Европейския съюз вярват, че всеки човек ще пази природата  и едновременно с това ще се развива. Нашата цел е в България опазването и развитието да вървят ръка за ръка.

 

Като доброволец Вие можете да участвате в различни дейности (в ежедневната дейност на организацията и/или по време на мероприятия и кампании) на Н.А.Б.Ч. в зависимост от вашите възможности, знания, интереси и време. 

Включи се като попълниш формата:Форма за кандидатстване на доброволец