Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Дейности

07.05.2015 г.

Международна експертиза да установи има ли дюни на Корал

Национална асоциация „Българско Черноморие” /НАБЧ/ обявява международен конкурс за независима експертиза, която да установи дали реално има дюни в района около плаж Корал. И ако се окаже, че такива има да посочи къде са локализирани, какви са по вид и да предложи иновативна програма, която да опазва дюните и посочва начини за акумулиране на печалба за собственика на терена, върху който са дюните – държавна, общинска или частна собственост. При изготвяне на експертизата първо да се отчете формулировката на българското законодателство за дюни край морето – „"Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър…”.

 

В конкурса могат да участват научни институти с публикации в научни списания с висок импакт фактор. До края на седмицата експерти от асоциацията ще изготвят заданието и ще го изпратят като покана за участие в конкурса в България, страни от Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония и Австралия.

 

В асоциацията имаме съмнения, че преценката на Комисията, която в момента работи на къмпинг „Юг”, е адекватна и реална. „Считаме, че надигналата се в България болшевишка истерия със зелена окраска, инспирирана от шепа псевдоеколози цели събарянето на българското правителство. Масовото внушение сред обществото, че трябва да бъде извършена национализация компрометира правителството и вече има негативен отзвук във влиятелни световни медии, а това е твърде опасно явление. А как се използват и унищожават дюните от псевдоеколозите и как държавата се справя с тяхното опазване може да видите на предоставените снимки. Също така се внушаваше на обществото да не се спазват влезли в сила решения на българския съд, и се употребяваха изрази „корумпирани съдии” без да се казват имена и доказателства, че те са такива. Това са хипотези, които категорично противоречат на устройството на една демократична държава”. Също така е твърде вероятно заинтересовани лица да подготвят неверни компромати срещу висши държавни служители и техни роднини.

 

 

Галерия