Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Дейности

27.05.2015 г.

Приморско се вдига на протест срещу НАТУРА 2000 и зеления рекет

 

Проектите за заповед за защитена зона „Ропотамо”, община Приморско (предложена за защитена зона през 2006г. от „Зелени Балкани”, Сдружение за дивата природа „Балкани”, Фондация „Биоразнообразие” и няколко сдружения за прилепи) и защитена зона „Круше”, община Разлог (предложена за защитена зона през 2007г. от Антоанета Петрова и Ива Апостолова – дамите ботанички, повикани от МОСВ като експерти по дюни за къмпинг „Юг”) разбунтуваха хората в двете общини.

 

В община Приморско има 7 защитени зони и 8 защитени територии. Близо 70% от територията на общината (в голямата си част наследствени, частни земи) е покрита със защитени зони и територии. Средно за територия на Европейския съюз е 18%, средно за територията на Република България е 38,5%. Наличието на такъв голям брой защитени зони и територии показва, че населението на община Приморско само си е опазило природата и знае как да го прави. Европейската агенция по околна среда даде отличен на община Приморско за опазените от нея крайбрежни води за къпане: плаж Китен юг, плаж Приморско ММЦ, плаж Приморско юг, плаж  Приморско север, плаж Аркутино.

 

През последните годините чиновници на МОСВ и наричащи себе си зелени НПО-та констатираха, че хората от Приморско са опазили своята природа и констататорите взеха много, много пари. За благодарност за същите тези хора е изготвен проект за заповед със забрани, които ще доведат до демографски срив в общината. Чрез забраните за „промяна на начина на трайно ползване” се блокира изменение на общоустройствения план на община Приморско, съдържащ в себе си предпоставки за развитие на екологичен транспорт – елекромобили, велоалеи и др. Планът  е заплатен от МРРБ (от данъкоплатеца) и е предоставен на чиновниците от МОСВ (получаващи заплати от данъкоплатеца).

 

Възражение срещу антихуманната и антиприродната заповед до министъра на околната среда и водите са изпратени от кмета на община Приморско г-н Германов и от управителния съвет на НАБЧ.

 

На 28.05.2015г. хората от Приморско, подкрепени от НАБЧ, от 10:00 часа организират протест и ще блокират пътя Бургас-Царево от 10:45 часа.

 

Протести се готвят и в община Разлог, съобщават привърженици и членове на НАБЧ от общината.  Общинският съвет и ръководството на общината са приели и възложили изработване на проекти за обходен път, кратък път до туристически зона Кулиното, велоалея и електрическо влакче. Тези проекти, целящи намаляване на въглеродния отпечатък ( което е приоритетна политика за ЕС) , смело са зачеркнати от чиновниците на МОСВ в съдружие със зелени рекетьори чрез проекта за заповед за защитена зона „Круше”. Заповедта съдържа забрани, чрез които общината не може да реализира своите екологични проекти.

 

Законът за биологичното разнообразие е единственият в цяла Европа, който позволява издаване на заповеди със забрани, които не могат да бъдат обжалвани в съда. Това ползва единствено и само вилнеещия екорекет, осъществяван от т.н. утвърдили се зелени НПО.

 

В Англия, Уелс, Шотландия заповеди за зона НАТУРА 2000 не се издават. Във Франция заповедите не съдържат забрани. В Полша всеки един собственик на имот, попаднал в зона НАТУРА 2000, се договаря за мерките за опазване с правителството. Такива са разпоредбите на Директивите за зона НАТУРА 2000. В България е друго – екорекет и хайдушко ограбване на собствениците. 

 

Проектите за заповеди за защитена зона „Ропотамо”, „Круше”, както и много други може да видите от тук.

Отличната оценка на  плажовете в община Приморско може да видите тук.