Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Снимки и видео

Дивакуващи 2014: Арапя, Градина, Перла, Корал, Вромос

Снимки от Арапя, Градина, Перла, Корал, Вромос (Община Царево, Община Приморско, Община Созопол)

 

 

 

 

Н.А.Б.Ч. категорично не може да се съгласи с това, че крайбрежната черноморска ивица всяко лято се осейва с човешки екскременти, отпадъци и изхвърлени спринцовки с игли. Тази неприемлива човешка дейност противоречи на изразходването на публични европейски и бюджетни средства за изграждане на пречиствателни станции, заводи за преработка и депа за битови отпадъци. Тази човешка дейност не зачита и конституционното право за неприкосновеност на частната собственост. Свидетели сме на завземане и настаняване в частна собственост, незаконна сеч на дървета и палене на огньове на плажа и в гористи местности, възникване на инциденти – пожари, санитарно-епидемиологични и с обществения ред.