Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

19.11.2015 г.

Министърът на екологията Ивелина Василева пред БТА

 

Публикуваме текстта без редакторска намеса.

 

Новият министър на екологията Ивелина Василева каза в интервю за БТА:

 

60 млн. евро (или 120 млн. лв.) ще бъдат заделени специално за опазване чистотата на въздуха като отделна приоритетна ос в Оперативна програма "Околна среда" за новия програмен период.

Василева разясни, че с тези средства общините ще могат да реализират заложени в програмите си мерки, да бъдат реализирани демонстрационни и пилотни проекти, които да дадат реален ефект за подобряване състоянието на въздуха. Освен това във всички оперативни програми са заложени мерки, свързани с подобряването на градския транспорт и на сградния фонд, което има пряка връзка със замърсявания, причинени от производителите на енергия.

 

МОСВ ще се опита да представи на Европейската комисия окончателния вариант на новата ОПОС до края на този месец (ноември 2014 г.), посочи Василева и изрази надежда оперативната програма да стартира в началото на 2015 г.

 

Ще се отнася до риска от загуба на средства по ОПОС за 2007 - 2013 г., анализите до момента показват, че по двата фонда общо - Кохезионния и Европейския фонд за регионално развитие, тя възлиза на 140 млн. евро до 205 млн. евро за тази година. "Че ще има загуба, е ясно, въпросът е да я минимизираме", каза в тази връзка Василева.

Първите и най-спешни законодателни предложения, които ще инициира МОСВ под ръководството на Василева, са пряко свързани с транспониране на европейското законодателство и част от наказателните процедури, които са стартирани срещу държавата ни.

 

Язовирите като приоритет

 

По думите на министъра важно е да се регламентира ясно отговорността за хидротехническите съоръжения, за язовирите – кой е собственик, кой е оператор, какви са техните отговорности и функции. Трябва да се обособи и национално звено, което да отговаря за контрола върху техническото състояние на язовирите. На територията на страната има над 2000 язовира, които трябва да бъдат наблюдавани, ремонтирани и поддържани. Това ще стане скоро с изменение в Закона за водите, обеща Василева.

Предвиждат и промени в посока превенция на риска от наводнения и създаването на гаранции за избягване на проблеми, свързани с наводненията.

 

Обявяване на всички защитени зони до края на 2015 г.

 

Според Василева не е реалистично обявяването на всички 235 защитените зони по евродирективата за местообитанията до края на 2014 г.."Моят приоритет е този процес да стартира, а амбицията ми е да приключи до края на 2015 г." каза тя. Вече са обявени за обществено обсъждане проекти на пет заповеди за защитени зони по евродирективата за местообитанията. По още около 40 проекта е приключила техническата подготовка и ще бъдат обявени за обществено обсъждане до края на 2014 г.

Според министър Ивелина Василева българското законодателство дава достатъчно защита и гаранции за опазването на защитени зони по протежението на Черноморското крайбрежие. Необходимо е да се приведат в действие разпоредбите на закона. За територията на Черноморското крайбрежие това означава утвърждаване на заповедите за обявяване на защитените зони със съответните режими на защита, каза Василева. Това включва също и утвърждаване на специализираните кадастрални карти на дюните и разработването и одобрението на общите устройствени планове на общините по протежението на черноморското крайбрежие.

"При наличието на тези предпоставки в голяма степен можем да бъдем сигурни, че природата ще получи своята защита. Убедена съм, че всички усилия трябва да бъдат насочени към това да бъдат приети тези документи," каза Василева.

 

Василева изрази резерви към идеята за обособяването на национален парк "Българско Черноморие", което по думите й ще отнеме минимум 2 години време, ще изисква създаването на нова администрация от поне 50 човека, охрана, допълнителен финансов ресурс и цялата територия да бъде изключителна държавна собственост. "Ние можем да сме сигурни, че има достатъчно мерки за защита и гаранция, и те са в нашето законодателство," посочи в тази връзка министърът.

 

Лесно ще се справим с пет от наказателните процедури

 

Според Василева България лесно може да се справим с отпадането на пет наказателни процедури – тези за неспазване сроковете за транспониране на законодателството. Мерките, които могат да бъдат предприети, са свързани с бързото придвижване на законодателни промени и инициативи. Василева припомни, че откритите наказателни процедури срещу държавата са 12, като една е "замразена" - тази за интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община.

 

Останалите седем са свързани с прилагането на законодателството. Сред тях най-тежки са тези, които вече са и в съдебна фаза - делото за Калиакра и рекултивацията на старите депа за отпадъци.

Има процедури, свързани с чистотата на въздуха, най-сериозната от тях касае замърсяването с фини прахови частици в големите населени места. "Отпадането на тази наказателна процедура е свързано с предприемането на сериозни мерки от общините и държавата и заделянето на много сериозен финансов ресурс. Надяваме се да не се стигне до финалната фаза, която вече е свързана и с финансови санкции за държавата", коментира още Василева.