Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

25.11.2016 г.

Свободни хора излязоха на протест

 

Разликата между робите и свободните хора е една – свободния човек притежава собственост (недвижима, интелектуална, професионална квалификация и т.н.). Робите притежават нищо или нещо съвсем малко, с което да не умрат от глад.


На 24.11.2016г. в София собственици на имоти, инвеститори и работещи в сферата на строителството излязоха на протест против кражбата на тяхната собственост. Срещу тях излязоха хора, които пожелаха да използват техните имоти за лична изгода – да имат гледка за един милион, да имат полянки или в най-лошия случай „паркове“ с размер 500 кв.м. Не е лошо да искат това. Отвратителното е, че не желаят да си платят.


По същата логика и братята роми трябва да излязат с искане да заживеят в апартаментите, на тези които притежават такива, защото и те искат обзаведени апартаменти, студена и топла вода, канализация, парно, електричество и т.н. Искащите полянки и братята роми могат да се обединят под общото знаме на „природозащитници“. Едните да запазят полянките, а другите ще намалят необходимостта от строителство на нови жилищни сгради в София. Този хаос не би бил възможен, ако държавата не се намесваше все повече и повече в една от първите осъзнати дейности на човек – търговските взаимоотношения.


Държава, в която хората нямат гарантирана частна собственост се доближава до устройството на робовладелска държава. Полугарантирани права за свободни хора, полустабилност на административните актове, полуурбанизация, полустопанисване на околната среда, с две думи полухора – полудържава. Кой ни наби в главите на нас българите, че полу е много добре и защо ние го харесахме, трябва всички да си помислим.


На 24.11.2016г. министъра на туризма в оставка г-жа Ангелкова съобщи още една полуновина – В Закона за туризма се създава облекчен режим за изграждане на ски писти, лифтове и ски влекове. Браво, много добре! Но уважаемата министър в оставка не съобщи другата част от полуновината, че това беше изтъргувано срещу възможността да се създават катуни от палатки, кемпери и каравани върху морските плажове и защитените дюнни местообитания без задължение за пречистване на води и осигуряване на минимални хигиенни условия. Полуминистър, полутуризъм, полуекология! Компромисните решения не са равнозначни на полурешенията.


Ние от НАБЧ, настояваме чл. 17, ал. 3 от Конституцията да се спазва независимо от каквито и да е обстоятелства, за да не седи както до сега, като лозунг самата Конституция. Настояваме стопанисването на околната среда да се извършва единствено и само от собственика на имота. Настояваме за условия, които да създадат богати свободни хора изграждащи свободно общество. Приветстваме всяка публична изява на обединените свободни хора.

 

 

УС на Национална асоциация "Българско Черноморие"

Галерия