Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

23.04.2013 г.

Юлиан Попов на ОЛАФ заради Зеления октопод

Дават екоминистъра Юлиан Попов на ОЛАФ заради Зеления октопод

 

 Въпреки многобройните сигнали и писмени доказателства до Министерство на околна среда и водите и лично до министър Юлиан Попов за връзки между оценяващата комисия и обявения победител в конкурса за изготвяне на плана за управление на Национален парк Пирин Обединение Пирин 2014 няма никаква реакция. Същевременно министър Юлиан Попов с безбройните си интервюта непрекъснато и целенасочено отклонява общественото внимание към един казус, вече решен от неговия предшественик Нона Караджова, свързан с възможността за промяна на сега действащия план за управление на Пирин за изграждане на втора кабинкова въжена линия в Банско.

 Поради явното нежеланието на министър Юлиан Попов да се ангажира и произнесе по нарушенията, свързани с изготвяне на плана за управление на Национален парк Пирин, НГК „Природата за хората и регионите” сезира ОЛАФ и комисар Берние. Сигналът е за  конфликт на интереси, създаващ възможност за предрешаване на резултата от обществената поръчка, погазване правилата за честна конкуренция при изразходване на публичните средства и наличие на корупционни практики и непрозрачно управление на европейските финанси. Липсата на реакция си има своето обяснение.Съществува пряка връзка между министъра със Зелените, която се осъществява чрез неговия съветник Павел Антонов, назначен, за да организира дейността на Обществения съвет към МОСВ. Едва след две заседания съветника Антонов е вече в отпуска, защото е  издигнат за кандидат за народен представител от ПП Зелените в Плевен и София. Всички тези му действия са станали със знанието и одобрението, по неговите думи, на министър Юлиан Попов.

 Манипулирането на търговете е опасен прецедент, който особено ярко е изразен в Министерство на околна среда и водите. Публична тайна е, че в почти всяка процедура в това министерство има корупционни практики, допълват от НГК „Природата за хората и регионите”.