Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

07.04.2015 г.

Атаките са срещу туризма и добивната промишленост

 

"Атаките са срещу туризма и добивната промишленост", казва Тодор Георгиев, главен секретар на Национална Асоциация Българско Черноморие

 

интервю на Александра Ангелкова, в. Труд, 07.04.2015 г.

Тодор Георгиев

 

- Г-н Георгиев, каква е връзката между екорекета и броя заведени дела в съда от различни екоорганизации?

- Делата основно са заведени срещу проекти, за които се изисква оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Те това дебнат.

 

- Има ли определена група проекти, които тенденциозно се атакуват от зелени организации?

- Те задължително атакуват проекти, свързани с туризма и добивната промишленост. Там, където има икономическа дейност, където нещо може да се „спъне“. Много от делата се оттеглят. Направихме анализ на заведените дела от Сдружение „Жива природа”. Над 75% от тях са оттеглени. Има и случаи на борба до дупка. Ако една територия се командва от дадена екоорганизация, тя няма да допусне да се случи прецедент. Такъв проект е Банско от много години, а по Черноморието - Карадере.

 

- Имате ли информация за конкретен рекет?

- Преди дни в Поморие кметът проведе събрание с обществеността по повод водния цикъл, който се изгражда в града. Там той публично призна как от „Зелени Балкани“ са извършвали рекет спрямо общината. „Зелени Балкани“ казват: „Ние правим план за управление на Поморийското езеро.“ Поморийската общественост скочи срещу този план, кметът Иван Алексиев тръгна да го обжалва и не го прие, тъй като е в ущърб на поморийци. „Тома Белев дойде в моя кабинет, тропна по масата и каза: „20 години няма да видиш общоустройствен план, ако не пуснеш моя план за управление на езерото“, каза кметът. (още по темата - виж по-долу).

 

- Според вас каква е причината за опитите да се спъват толкова много проекти?

- Една шепа хора от България бяха припознати като обществото, което пази природата. 2000 г. бяха изпратени група еколози за обучение. Само че още тогава те прозряха една истина - без пари могат да заграбят една територия и след това от там могат да вадят едни пари. Територията се казва зона НАТУРА. Те участваха в изработването на Закона за биологичното разнообразие, който е от края на 2002 г. Никое правителство не смееше да го пипне. Зони по НАТУРА се регламентират в два документа - директивата за птиците и тази за местообитанията. В тях нито на едно място не е написана забрана. Там има текстове, които казват, че проекти, каквито и да са те, би трябвало да бъдат огледани от експерти - учени, а не от еколози от неправителствени организации. След това компетентните органи трябва да кажат дали ще има въздействие върху околната среда. Ако има такова въздействие, какви са мерките за намаляването му, а не за нереализиране на проекта.

 

- Насочва ли някой действията на еколозите?

- Норвегия и Швейцария не са членки на ЕС, но имат екологични фондове, които инвестират в страни от съюза. Ако сте задължени по договор да инвестирате едни пари някъде, ще ги инвестирате за какво - за това, което ви е угодно.

 

- Искате да кажете, че целта им е у нас да има повече защитени територии, за да привличат самите те повече туристи?

- Грубо казано да. Знаем каква е войната и за един турист.

 

- Вашата организация водила ли е дела срещу някого?

- Да, срещу Министерски съвет по повод на това, че беше обявена една голяма морска зона. Естествено загубихме делото, защото, ако го бяхме спечелили, цялата система, градена от зелените, се сгромолясваше.

 

- Какъв процент от територията на България попада в НАТУРА 2000 и как стоят нещата в Европа?

- В България - 42%, като тук не се включват биологичните коридори, които свързват отделните зони НАТУРА. В Германия са 21%, във Франция - 24%.

 

- Има ли спекула при обявяването на дадена зона за защитена?

- В Севлиево има две реки - Видима и Росица, и един язовир, който попада в зона НАТУРА, защото в него има резовски карагьоз. Това е единствената риба в Черно море, която е защитена. Как стигна в този язовир, много е странно. Появила се е на невероятни места.

 

- А какво се случва с устройствените планове по Черноморието?

- От 2008 г. единственият общоустройствен план, който е приет, е за територията на град Бургас, а не на община Бургас. Всичко останало се спира.

 

Иван Алексиев, кмет на Поморие, на дискусия (31 март т.г.):

Ръка върху Поморийското езеро сложи „Зелени Балкани“, и то не от вчера. Успях чрез решение на МС да предоставя стопанисването на езерото на община Поморие. Втората стъпка, която предприех, взриви мира между общината и организацията - да изготвим ние интегрирания план за управление на езерото. „Зелени Балкани“ бяха изготвили един проект. Поморийци скочиха срещу него - и солари, и рибари, и калвадачи, защото този проект за управление обслужваше единствено интересите на „Зелени Балкани“. От „Зелени Балкани“ казаха, че Поморие в близките 20 години няма да види общ устройствен план заради кмета си, защото им е взел езерото.

 

Снимка на публикацията: Нова ТВ