Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

24.06.2020 г.

Зелените използват любителите на природата в частен интерес

 

С лъжи коалиция „За да остане природа в България“, чрез дигиталната тълпа (формулирана от социалният антрополог Харалан Александров. Четете ТУК) е решила да смазва правовия ред в България

 

За да не се превръщате в дигитално зомби, първо прочетете фактите.

Когато разберете, че ви лъжат, пак може да протестирате - ей тъй на инат

 

 

С помощта на медийната групировка на Иво Прокопиев, БТВ и от части БНР, коалиция „За да остане природа в България“ със свои лъжливи призиви за протест утре, успяха да формират следната дигитална тълпа (данните са от тяхното фейсбук събитие): на лъжите не са повярвали 99,85%, а са повярвали 0,15% от избирателите в Р. България или 0,13% от избирателите с техните деца; На „грандиозното събитие“ няма да присъстват 99,95%, а заявяват, че ще присъстват 0,047% от избирателите или 0,04% от избирателите заедно с техните деца. Това реално е електоралната тежест на зелената мафия, в едно с обикновените хора, които са повярвали на техните лъжи. Обръщаме се към народните представители да не се подвеждат, че новоизлюпената мушица-еднодневка е слон.

 

Парламента скоро прие на първо четене промените в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Чрез тези промени, за първи път се създават органи за управление на Натура 2000. Прекъсва се ерата на анархията! Поради това лидерите на коалиция „За да остане природа в България“, които до момента са усвоили над 1 млрд. евро за дейности свързани с Натура 2000 и чрез лъжливи послания приканват хората да протестират срещу промените в ЗБР, касаещ Натура 2000. Българите ще повярват на „зелените“ измамници, тогава когато ги видят, че излизат от луксозните си апартаменти в София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и т.н. и заживеят в землянки. Тогава те могат да използват фалшивото клише „да спрем леенето на бетон“, но преди това да са обжалвали приетата през 2014 г. екологична оценка на Общия устройствен план на община Созопол пред Върховния административен съд (ВАС), както и да са обжалвали Общия устройствен план на община Созопол преди неговото влизане в сила през 2016 г. пред ВАС. Не са го направили, както не са го направили и техните приятели от общинската организация на БСП. Корнелия Нинова изпрати в Созопол народния представител на социалистите Атанас Костадинов, да помага на лъжливите призиви на зелената мафия, като заблуждава хората с твърдението, че Общият устройствен план, в частта му в близост до блатото „Алепу“ е незаконна.

 

Въпреки паразитиращите на гърба на обществото „природозащитници“, работещите българи увеличиха обработваемите площи в България с 34,75%, а горските площи със 7,3%. Опазването на българските реки се осъществява чрез Закона за опазване на околната среда и Закона за водите. Четете ТУК. Биологичното земеделие в България се регламентира от земеделски закони. Защитени зони Натура 2000 и ЗБР не се занимават с биологично земеделие. Това е регламентирано в Закона за защита на растенията и Закона за животновъдството. Четете ТУК.  Това опровергава лъжливите твърдения на организаторите, че промените на Закона за биологичното разнообразие може да нанесе следните щети: „…сечи на вековни гори, съсипването на реките и унищожаване на биологичното земеделие…“ и поставя въпросите Къде са тези „природозащитници“ и защо не протестират, когато се извършва безогледна сеч на гори от една малцинствена група? Къде бяха тези природозащитници и защо не протестираха когато се унищожаваха земи в Южната част на София от засипването им със строителни и органични отпадъци на купища по 15 - 25 метра?

 

Приетият на първо четене законопроект разпорежда, че след сформиране на органите за управление трябва да се приемат планове за управление на защитените зони, които да са включени в природозащитните цели. Четете ТУК. Това опровергава  лъжливите твърдения на организаторите, че „още 4 години да не могат да се приемат природозащитните цели на зоните от мрежата“ и „още 4 години МОСВ няма да определи превантивни мерки срещу унищожаването на животни, растения и местообитания“. Природозащитните цели и превантивни мерки могат да бъдат приети веднага след сформирането на органите за управление. Блокирания от зеления октопод проектозакон, престоява повече от година и половина в МОСВ и Министерски съвет. По този начин организаторите на протеста упрекват другите за забавата, която те са причинили. Ако законът беше приет навреме, то вече щеше да има органи за управление и приети природозащитни цели и мерки.

 

В приетия на първо четене законопроект, в параграф 18  е записано: „Националния консултативен съвет за мрежата Натура 2000 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, като в него се включват представители на централни органи на изпълнителната власт, които имат отношение към управление на територии и акватории в Натура 2000, Националното сдружение на общините в Република България, областните управители, регионалните инспекции по околната среда и водите, национално представени браншови, синдикални, работодателски и други секторни организации, национално представени организации на собственици или ползватели на земи или ресурси в Натура 2000, неправителствени организации, научни организации.“ Четете ТУК.   

 

Така отпада лъжливото послание на организаторите на протеста, че с промените в закона „ще се отмени ролята на учените, собствениците и гражданите в процеса по опазване на мрежата“. Обърнете внимание, в предложения текст към Закона колко вида граждани са включени в управлението на мрежата Натура 2000. До момента целият този спектър беше зает единствено от самообявили се за „природозащитници“ лидери на коалиция „За да остане природа в България“, в едно с медиите от кръга  „Капитал“ на подсъдимия Иво Прокопиев и репресираното от тях МОСВ. Явно притеснени от факта, че парите от евросъюза и бюджета ще отиват там където трябва, а не при тях, което ще доведе до това, че така швейцарското НПО WWF с клон в България ще останат само на заплатите си, които получават от Швейцария, усреднено по 5043 лв. на човек на месец. Четете ТУК (175054080).

 

Ако този проект на закон не бъде приет, няма да секнат милиардите евро към олигарсите на „природозащитниците“, за сметка на собствениците в Натура 2000 и развитието на местните общности. В тази милионерска схема им пригласят няколко учени, които им помогнаха да изфабрикуват без реални научни данни и наблюдения на терен, българската Натура 2000. В схемата те включиха имотите на 1 100 000 частни собственика и 35 % от територията на България, без да питат и информират никой собственик. Това противоречи на Директивата за местообитанията, чл. 2, пар. 3, чл. 4, пар. 1 и чл. 2 на Директивата за птиците. Четете ТУК и ТУК.

 

Промяната на Закона за биологичното разнообразие не касае кадрите управляващи националните и природните паркове. Не касае и управлението на тези паркове. Това се регламентира от Закона за защитените територии. Четете ТУК, който не се променя сега. Това опровергава поредната лъжа в призивите, на червено-зелените анархисти: „ще се разпилее ценен административен капацитет, опит и знания, вече натрупани в дирекциите на националните и природни паркове, които няма да се ползват за управление на защитените зони“.

 

Твърдението, че всички задължения на България по природозащитното законодателство на ЕС е можело да се изпълнят при сега действащия ЗБР е невярно, защото в нашият закон до момента липсва задължението отправено от ЕС към страните членки, да се съобразяват с „…икономическите, социалните и културните изисквания, както и с регионалните и местните особености“ при създаването и управлението на зони Натура 2000, а не с „природозащитни“ НПО от сорта на коалиция „Да остане природа в България“. Чл. 2, пар. 3 от Директива за местообитанията четете ТУК и чл. 2 от Директивата за птиците четете ТУК

 

Не е възможно да бъдат изпълнени задълженията ни по природозащитното законодателство на ЕС и поради това, че в нашият ЗБР, липсва принципа на договореност между държавата и собственика. Чл. 6, пар. 1 от Директивата за местообитанията четете ТУК

 

Не е вярно твърдението, че академични и научни институции вече са изпратили становища във връзка с промените в ЗБР. В Народното събрание съществува едно становище на един музей – природонаучния музей. Четете ТУК

 

Предложенията на народния представител Валери Симеонов между първо и второ четене допълват пропуските при транспонирането на двете директиви в ЗБР. Освен това, завишават ролята на първичните научни данни при определянето на зоните Натура 2000. Те са 35% от територията на Р. България. Тази територия има собственици. Тези собственици живеят, работят и отглеждат своите семейства там. Предложенията на народния представител са свързани с това - собствениците финансово да бъдат обезщетени за това, че трябва да се съобразяват със забранителни режими, които не съществуват за другите граждани от Р. България. Тези забранителни режими не са временни, както при пандемията от Ковид-19, а постоянни. Щом 99,85% от цялото общество желае да се съобрази с желанието на 0,15% от обществото, то трябва да бръкне в джоба си и да заплати кефа на тези 0,15%, защото природата е много скъпо нещо. Предложението вижте ТУК.  

 

Посоченото в позицията на организаторите на протеста писмо на ЕК от 11 юни 2020 г., като доказателство, че ЕК не желае да се променя ЗБР си е чиста измислица. Писмото единствено и само се говори за закъснели процедури. Никога ЕК не взема отношение, когато даден екологичен закон е в процес на приемане от държава членка. Тя е взела отношение към ЗБР когато България си е позволила под натиска на „природозащитните“ НПО да пресоли супата до толкова, че в ЗБР към защитените зони да добави и буферни към тях. Под натиска на Европейската комисия, този раздел в ЗБР е заличен (Раздел IV. Буферни зони (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)) Четете ТУК