Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

19.06.2020 г.

НАБЧ сезира СЕМ за нарушение на БТВ

 

Национална асоциация „Българско Черноморие” (НАБЧ) сезира Съвета за електронни медии за извършени нарушения в предавания на БТВ.

 

 

Организацията настоява държавният орган да извърши проверка на излъчвани репортажи и предавания във връзка с разпространение на невярна информация за незаконно строителството на Алепу. На 18.06.2020 г. в емисиите „Новини“ на БТВ в 17 часа, 19 часа и 23:30 часа в репортаж на журналистката Лора Стаматис в едно изречение бяха изречени две неверни информации: „Още 22 подробни устройствени плана със завишени параметри и минали екооценка са предвидени в защитена местност „Алепу“ и строителството на тях може да започне всеки един момент.“

 

Не е вярно, че има имоти със завишени параметри. Тъй като в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.),  в § 24,  алинея 1 се казва: „Общите и подробните устройствени планове за територията по чл. 3, т. 1, одобрени до влизането в сила на този закон, запазват действието си.

 

Поясняваме, че приети параметри на застрояване на ПУП-ове преди приемането на ЗУЧК, остават непроменени в охранителни зони „А“ и „Б“. Употребата на думата „завишени“, внушава на зрителите незаконосъобразност на параметрите и неправомерно високи параметри на застрояване, което внушение не отговаря на фактическата истина.

 

Следващото неистинско твърдение в изречението е, че тези приети ПУП-ове се намират в защитена местност „Алепу“. Границите на Защитена местност „Блатото-Алепу“ отговарят на границите на блатото „Алепу“. В блатото „Алепу“ няма одобрени ПУП-ове. Между блатото Алепу и посочените територии с одобрени ПУП-ове съществува общински асфалтов път. Доказателство за това са Регистъра на защитените територии (https://envgis.eea.government.bg/flexviewers/pr-areas/) и Кадастъра на Р. България (https://kais.cadastre.bg/bg/Map). Това неистинско твърдение заблуждава обществеността, че може би ще се строи в блатото „Алепу“.

 

Другите неверни твърдения на БТВ са от 5 и 10 юни 2020 г.  На 05.06.2020 г. в късните новини на БТВ в 23:00 часа бе обявено: „В София, съпредседателят на партия „Зелените“ Борислав Сандов също е убеден, че строежът е незаконен.“. С посочения пример, БТВ в своите новини използва лъжа. На 30.11.2017 г. с Решение № 2271 на Софийски градски съд (Потвърдено с Решение № 737/28.03.2018 г. на Софийски апелативен съд и Определение № 127/26.02.2019 г. на Върховен касационен съд) осъди ПП „Зелените“ да преустанови носенето и служенето с наименованието ПП „Зелените”. От тогава, до сега такава политическа партия „Зелените“ не съществува. Партия, която не съществува няма и съпредседател. Твърдението, че Борислав Сандов е съпредседател на партия „Зелените“ също е лъжа. Тези фалшиви твърдения целят да бъде подведено българското общество, излъгано и убедено в съществуването на несъществуващ политически субект.

 

На 10.06.2020 г. в предаването „Тази сутрин“ на БТВ с водещ Антон Хекимян, се проведе интервю с арх. Ангел Захариев. По време на интервюто се разискваше изпълнения строеж – противосвлачищно съоръжение в частен имот, намиращ се между общински път известен, като пътя на шофьорския плаж и морски плаж “Дюни-Алепу“. Интервюираният арх. Захариев обясни, че частният имот, върху който е изпълнен строежа е отделен от плажната ивица чрез път. Водещият задаваше въпроси свързани със законосъобразността на строежа. Никъде в интервюто не е ставало въпрос за плаж, върху който или на който да се случва нещо, каквото и да е. След това интервю водещият направи скайп връзка с Мирослава Петрова, като обяви: „Как ще коментирате разговорът, който чухте с проектанта, преди малко говорихме с него, за всичко което се случва на плаж „Алепу“?“

 

Водещият Aнтон Хекимян няколко минути след разговора с архитект Захариев изрича, най-меко казано, фалшива новина. На морски плаж „Дюни-Алепу“ съкратено назован от Хекимян „Алепу“ не се извършват никакви строителни дейности, нито нещо друго. Репортерите на БТВ няколко поредни дни правят репортажи и никога нито са показвали с камерата си, нито са коментирали, че на морски плаж „Дюни-Алепу“ се случва нещо. Проверка в интернет сайта на Кадастъра (https://kais.cadastre.bg/bg/Map), доказва, че поземлен имот № 67800.49.27, в който се извършват строително-монтажни дейности е отреден за „За курортен хотел, почивен дом“ и е отделен от плажната ивица на морски плаж „Дюни -Алепу“ от второстепенна общинска улица. Тази фалшива новина, има за цел да внуши на обществото, че българските плажове се унищожават. Чрез което се постига разделение в обществото, омраза на една част от обществото към друга част на обществото ни. Тези негативни последствия от фалшивата новина се причиняват с единствена цел, БТВ да генерира рейтинг, чрез който да повиши приходите си.

 

НАБЧ категорично се противопоставя в българските медии да се разпространяват неистини, внушаващи на зрителите, че българските защитени местности се унищожават и да се насажда разделение в обществото. Изложеното в сигнала релевира към нарушаване на чл. 13, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Посочената императивна разпоредба съдържа задължение на доставчиците на медийни услуги да използват точно и нетенденциозно получената информация. Видно е, че в случая доставчикът на медийни услуги - БТВ не е изпълнил това свое задължение.

 

В чл. 17, ал. 1 от ЗРТ императивно е въведено правилото, че доставчиците на медийни услуги носят отговорност за съдържанието на медийните услуги. 

 

С уважение,

Национална асоциация „Българско Черноморие”

 

 

Приложения съгласно текста:

  1. Скици от Кадастара – 2 бр. (ЗМ „Блато Алепу“, обща скица – частен имот, общински път и морски плаж „Дюни-Алепу)
  2. Карата на защитена местност „Блатото Алепу“ от Регистъра на защитените територии

 

 

Съобщението ни бе публикувано на страниците на следните медии към момента:

 

 

https://skandal.bg/news/15925658906378/asotsiatsiya-sezira-sem-za-narusheniya-na-btv

 

https://pik.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8-%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-news937796.html

 

https://blitz.bg/obshtestvo/asotsiatsiya-sezira-sem-za-narusheniya-na-btv_news752994.html

 

https://m.24chasa.bg/novini/article/8720979

 

https://e-burgas.com/post/ot-asociaciya-balgarsko-chernomorie-otgovoriha-za-napadkite-na-alepu-ne-e-vyarno-che-ima-zavisheni-parametri-5112

 

https://varnautre.bg/2020/06/19/153282/nacionalna-asociacija-balgarsko-chernomorie-sezira-sem-za-narushenija-na-btv

 

https://www.magic.bg/news/sem-pogna-btv-za-podvejdasht-reportaj

Галерия