Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

14.08.2017 г.

Прокуратурата оспорва заповедта на Нено Димов за "Калиакра"

НАБЧ, отново ще излезе права!
След като,НАБЧ дефинира проблема при обявяването на З.З. ,,Белите скали’’, ,,Калиакра’’и ,,Комплекс Калиакра", пред обществото и пред изпълнителната власт, главният прокурор на Р. България, г-н Цацаров се самосезира и разпореди прокурорска проверка по случая.
Днес главна прокуратурата оповести в  медиите първите резултати от прокурорската проверка:
 
       
         Прокуратурата оспорва заповедта на Нено Димов за "Калиакра"
 
Понеделник, 14.08.2017 г.
 
  Прокуратурата иска отмяна на заповедта на министъра на околната среда и водите Нено Димов за установяване на защитена зона "Калиакра", с която се определят защитените Понто-сарматските степи
 
   Организираната проверка от Върховната административна прокуратура (ВАП) на законността на заповед № РД-526/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите установява, че при изграждането на европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000" през 2007 ге обявена по-голяма площ, заета от Понто-Сарматски степи *62C0, а на практика тя е била по-малка.
 
   Според проверката заповедта е издадена, без от министъра на околната среда и водите да е установено категорично, че във всички места по приложения координатен регистър се намира природно местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи.
 
 Според проверката на Върховната административна прокуратура допуснатото нарушение е съществено, тъй като заповедта е издадена за опазването на това местообитание.
 
В допълнение, избраният начин на процедиране на административния орган не съответства и на целите за осигуряване биологичното разнообразие и за запазване или възстановяване на благоприятното състояние на запазване на естествените местообитания по чл.2, §1 и §2 от Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и чл.2, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.
 
В резултат ВАП оспорва т.2 от заповедта, с която на територията на защитена зона "Комплекс Калиакра" с код BG0000573 до обявяването ѝ за защитена зона, но за не повече от 2 години е въведена забрана за разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения на територията, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листно-стъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковично-зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етеричномаслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури съгласно приложението.
 
Относно т.1 от заповедта, с която се забранява издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията, определена с координатен регистър на разпространението на природно местообитание 62C0* Понто-Сарматски степи, от ВАП преценяват, че подобни действия могат да увредят защитената зона въобще.
 
Във връзка с разкритите нарушения, документациите по чл.8, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие за проучване и създаване на картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона BG0000573 "Комплекс Калиакра" са изпратени по компетентност на ВКП.
 
Припомняме,казусът "Калиакра" възникна след като жители на общините Каварна, Балчик и Шабла протестираха пред сградата на община Каварна заради наложената забрана за редица дейности в новообявената защитена зона "Комплекс Калиакра". Протестите започнаха преди две седмици, заради което се и свика спешно национална среща в Министерски съвет по въпроса, в което участие взеха премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на околната среда и водите Нено Димов, експерти от МОСВ, представители на БАН, както и на екологични организации и сдружения.
 
На срещата беше решено заповедта на министъра да продължи своето действие, докато не се начертаят и приемат нови устройствени планове, решението за които министър Димов лично пое да защитава пред Европейската комисия. 
От своя страна еколози предупредиха, че заради неспазване на ангажименти, поети от страната по НАТУРА 2000, страната ни е осъдена и ще бъде отново осъдена от ЕК, тъй като подобни на "Калиакра" казуси ще има още стотици. 
 
 
 
 
Статията е публикувана без редакторска намеса от НАБЧ
 
Автор: news.bg
Снимка:  news.bg
 

Галерия