Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

20.10.2016 г.

БАН за първи път изследва цялостно тракийското наследство

БАН получи дарение за изследвания по проект „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността“

 

Мащабен проект на БАН за първи път изследва цялостно и комплексно тракийското наследство. Във фокуса на изследването е приемствеността на генофонда. Ние от Национална асоциация "Българско Черноморие" адмирираме БАН и дарителите за идеята и осъществяването на този проект.Предоставяме ви информация публикувана на интернет старницата на БАН.
 


Дарение на Българската академия на науките за подкрепа по проект „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността“ направи д-р инж. Добрин Иванов. Договорът за дарение в размер на 200 000 лева бе подписан на 20 октомври 2016 г. в кабинета на Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Това е второто голямо дарение, което се прави за работа по проекта за траките, след това на г-н Петър Манджуков в началото на годината.

 

Д-р инж. Добрин Иванов е бил научен сътрудник в Института по електроника – БАН, собственик в инвестиционна компания и търговско дружество, с професионална реализация и опит в областта на високите технологии, трансфер на технологии и търговия с високотехнологични продукти, специална техника и оборудване. “За мен е чест да бъда тук и съм убеден, че без това, което прави българската наука и без последователните стъпки в познанието, ние не бихме имали настоящето и бъдещето, което има младото ни поколение”, посочи д-р инж. Добрин Иванов при получаването в Aкадемията на дипломата за дарение. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров му връчи и грамота за неговата подкрепа на БАН в изследванията на тракийското наследство.

 

Проектът е първият общоакадемичен проект, който обединява 27 научни звена на БАН (22 института и 5 лаборатории) с участие и на университети и научни центрове от Канада, Италия, Германия, Япония и Швейцария. За първи път тракийското наследство се изследва цялостно и комплексно. Във фокуса на изследванията е установяването на приемственост в генофонда с използването на новите възможности, които предоставят науките микробиология, мулекулярна биология, палеоботаника, палеобиология, генетика, органична и неорганична химия, археогеология, археоастрономия, металознание и др., както и новите технологични достижения в областта на документирането на културното наследство. ДНК-анализи се прилагат върху установен автентичен костен материал.

 

В тясно сътрудничество с хуманитарните науки, и специално с тракологията, изкуствознанието и културната антропология, резултатите от комплексните изследвания ще позволят да се извърши качествен скок в знанията ни за тракийския етнос и култура така, както това отдавна се прави за други древни народи.

 

На церемонията по връчване на дарението присъстваха зам.-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов, гл. научен секретар проф. Евдокия Пашева, съветникът на Председателя чл.-кор. Светлана Куюмджиева, проф. Валерия Фол от Института за балканистика с Център по тракология, проф. Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей и доц. Георги Нехризов от Националния археологически институт с музей на БАН.

 

Източник: БАН

Снимки: БАН

 

Галерия