Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

16.10.2015 г.

Тома Белев иска още власт от държавата

 

Обжалват правилник на МОСВ!

Т. Белев е назначен от МОСВ като „експерт“, сега иска да бъде избран и като началникът Т. Белев на „експерта“ Т. Белев!

 

Не става въпрос за пари, а става въпрос за много, много пари!!!

 

По опасения за допуснати съществени пропуски и нарушения, поради некомпетентност или задкулисни игри, гражданската организация Форум Природа - на създателя на първите екологични закони в България, в съответствие с европейското законодателство и бивш министър на околната среда и водите – г-жа Евдокия Манева, атакува пред съда новоприетия правилник на министерството на околната среда и водите (МОСВ) за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС). Този съвет решава най-важните екологични въпроси за държавата. Ако  правилника остане в този вид, в структурите на министерството се задава мощна порочна практика.

 

По този правилник се избират независими експерти и представители на неправителствени организации към съвета. Той позволява на сдружения от нелегитимната „За да остане природа в България” (с едни и същи членове) да кандидатстват, като членове във Висшия експертен екологичен съвет. От тях ще зависи дали инвестиционните проекти застрашават околната среда.  

 

Обжалваният правилник позволява Тома Белев да се кандидатира в експертния съвет, като представляващ „Асоциация на парковете в България“, въпреки че съдът в две свои определения е отхвърлил Белев като представляващ Асоциацията. МОСВ не само, че не отхвърля кандидатурата му, поради нелегитимно представителство, а изисква допълнителни документи за продължаване на изборната процедура.

 

Кандидатите за ВЕЕС са Tома Белев и Катерина Раковска – членове на семейства, които усвояват парите от проектите за НПО в МОСВ. Процедурата е в ръцете на МОСВ и „зелените“. МОСВ определя правилата. Дискриминационни текстове в обжалвания правилник водят до това, че във ВЕЕС да няма членове на НПО, които не са контролирани от „зелените“ и МОСВ.

 

Пример: Тома Белев чрез „Зелени Балкани“ си беше организирал да брои делфини за 3,5 милиона лв. Той чрез „Асоциация на парковете в България“ – останала вече без паркове, но с хиляди декари земя и членове физически „зелени“ лица, е член на постоянния състав на Междуведомствената комисия от експертите по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми (помощен орган към ВЕЕС). Неговата съпруга Весела Кавръкова е представител на швейцарското НПО WWF за България. В същото сдружение е служител Катерина Раковска (съпруга на друг „зелен” активист и кандидат за ВЕЕС - Андрей Ковачев), която е координатор на проект за усвояване на 2,419 милиона лева от европейската програма LIFE+ за опазване на места в НАТУРА 2000 в 10 природни парка. (Да припомним, че Тома Белев чрез неговото „зелено“ НПО са усвоени 8 милиона за начертаване на НАТУРА 2000. Същият твърди, че е председател на „Асоциация на парковете в България“, а същото швейцарско НПО, представено и в България, води титанична битка против развитието на зимния туризъм в Банско – реализиране на нов кабинков лифт. Зеленият октопод блокира приемането на плана за управление на Витоша, което ще доведе до обгазяване на планината.)

 

В правилника са определени такива субективни критерии за участие на НПО-та във ВЕЕС, така че да се покриват само от представителите на „зелените”. Но дори и така, за пред обществото са допуснати 15 представителя на НПО, от които 9 „зелени” свързани  по гореописания пример в нелегитимната „За да остане природа в България“, „Блулинк” и ПП Зелените. Правилата изискват одобрените да се подложат на избори помежду си. Кандидата, събрал най-много гласове от колегите си, влиза в съвета. В задачата се пита – Няма ли да се изберат за членове лица, които са представители на свързаните по между си „зелени”, след като имат пълно мнозинство? Така цялата квота от четири места за НПО-та във ВЕЕС бива заета от жадуващи за власт „природозащитни” организации. По този начин би се запазила порочната практика на злоупотреба с права, на която сме свидетели от дълго време. Чрез нея организации наричащи себе си природозащитни се намесват и съзнателно възпрепятстват инвестиционния процес и предизвикват значителни негативи за местните общности, бизнеса и държавата като цяло, без възможност за действителен граждански контрол.

 

Ако до сега сме говорили просто за „зелен рекет”, то скоро ще можем да говорим за пандемия на „зеления рекет” и вероятно задушаване на икономиката на страната от зеления октопод.

 

Галерия