Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

28.08.2018 г.

Отново ще броят природата в частните ни имоти за 17 млн. лв.

Отново ще броят природата в частните ни имоти

за 17 млн. лв. с ДДС

 

 

 

Европейският данъкоплатец, в това число и ние българите, се бръкнахме отново в джоба, за да има броене на природата според европейските директиви, регламентиращи НАТУРА 2000. Броенето за 17 млн. лв. с ДДС на природни местообитания, растения, животни и птици би трябвало да покаже това, което е в момента по нашите земи и имоти.

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), която ще връчи парите на избрания победител за оценка състоянието на природата в България, според НАБЧ действа по „…некой съображения…“ (цитат от другаря Тодор Живков). Допуснат за участие в конкурса е консорциум „ЕНВИМОН“ с фронтмен фирма „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД. В медиите вече излезе публикация, че през 2015 г. тази фирма, в съдружие с фирми на БКП лидер от Благоевград и специалисти назначени на заплати в ИБЕИ, са гушнали 5,1 млн. лв. с ДДС за да изработят План, с който да се управлява Национален Парк Рила. План няма, но парите са изтекли по предназначение. Странно защо за метеоролозите важи принципа „пари няма действайте“, а за природо-преброяващите специалисти пари бол.

В консорциум „ЕНВИМОН“, като специалисти са поканени другари от Сърбия и Гърция. Сърбия все още не е членка на ЕС, там НАТУРА 2000 няма, но за да ни дават акъл защо да не ги поканим сърбите. България е либерална и демократична!

 

Поръчката е разделена на три обособени позиции:

(1) За „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания“. Има двама кандидати: 1. Консорциум ДЗЗД „ЕНВИМОН“ съставен от:  „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД (България), „Илорики КО” (Гърция), „Евро линк и Ко” ООД (България), “Левер дивелопмент консултантс“ АД (Гърция), Институт за биологични изследвания „СИНИША СТАНКОВИЧ“ към Белградския университет (Сърбия) и 2. Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН – УБА НАТУРА“, съставено от „Дикон Груп” ЕООД (България) и Умвелтбундесамт ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда, Австрия).

Да сте чули в Австрия да има конфликт между природата и развитието на зимните ски курорти? Как ли го правят австрийците и агнето цяло и вълкът сит?!

 

(2) „Анализи и проучвания на видовете птици в България“. Има трима кандидати: 1. Консорциум ДЗЗД „ЕНВИМОН“ съставен от:  „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД (България), „Илорики КО” (Гърция), „Евро линк и Ко” ООД (България), “Левер дивелопмент консултантс“ АД (Гърция), Институт за биологични изследвания „СИНИША СТАНКОВИЧ“ към Белградския университет (Сърбия); 2. Търговско Обединение (Консорциум) „ДИКОН-ПАРТИЦИП“, съставено от „Дикон Груп” ЕООД (България) и Партицип ГмбХ (Германия). В Германия много голяма част от НАТУРА 2000 се управлява от собствениците на имоти. В България на този етап на държавническо мислене, това не се случва. Собственика е никой, и е длъжен да пази и да дарява, а в имота му се разпореждат пишман (подходящ за случая турцизъм) природозащитници. 3. ЕНВЕКО СА (Гърция).

 

(3) „Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България“. Включени са и птиците. За тази обособена позиция кандидатите, конкурса и резултатите от решението на комисията към ИАОС са забулени в тайна! Няма протоколи, няма съобщени кандидати, няма нищо освен заглавие! Най-вероятно вече сте разбрали защо. Тази позиция ще избере проверяващите на изпълнителите на анализа на природата. Най-вероятно тези проверяващи ще бъдат тайни агенти. Това е вторият мотив НАБЧ да счита, че ИАОС и избраната от нея комисия действат по „…некой съображения…“. Балканска му работа!

 

Официално сезираме Изпълнителната агенция по околна среда за:

  1. Да не се възлагат поръчки на фирми, които са взели пари и не са си свършили работата. Обикновения човек ще бъде гонен от НАП до гроб за да си плати задълженията към държавата, в същото време фирми взели 5,1 млн. лв. и несвършили работа да се допускат да вземат още 17 млн. лв. Ако ИАОС не е разбрала за коя фирма става въпрос и за кой консорциум, може да направи справка в МОСВ, може да попита Дирекция „Национален парк Рила“ и в краен случай може да попита и НАБЧ;
  2. Да отговори публично и ясно, защо не се показва на обществеността, кой е кандидатствал и дори може би спечелил обособената позиция за Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на птиците, видовете и природните местообитания в България. Тази тайнственост, която съществува в момента буди подозрения, че трябва да има определени контрольори за определени спечелили другите две позиции.

 

Държавата спешно да приеме Подхода за управление на зони НАТУРА 2000, чието управление се осъществява и с участие на собствениците. Политиците не бива да изговарят „няма политическа воля“. В цяла Европа с изключение на България и Румъния зона НАТУРА се управлява от собствениците с помощта на специалисти – биолози, зоолози и еколози.

 

Сега ще се дадат много пари за оценка на природата в България. Задължително е собственика да бъде информиран кога неговия имот е бъде обследван и да се обясни на собственика, каква полза има, че е опазил природата. Ако ползата е за други то нека другите, ползващи ползата, да му заплатят. Безплатно сирене има само в капана за мишки!!!

 

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по три обособени позиции

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP