Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

14.05.2016 г.

НАТУРА 2000 и Т. Белев пак иска много пари!

 

 

 

ДО

ГОСПОЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И

ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

 

Тома Белев чрез своя фейсбук иска повече от обявените 714 хил. лв. без ДДС (857 хил. лв. с ДДС), иска и занижаване на критерии за експертност по повод поръчка обявена от Министерството на околната среда и водите. Обявения от зелените олигарси, като най-голям експерт по екологичните въпроси Т. Белев, сам си призна, че МОСВ е поискало експертност на европейско ниво, а не експертност на ниво българска зелена мафия. Това, че държавата е поискала в обявената поръчка „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”, да се направи от високо квалифициран специалист с дългогодишен опит в областта, било „ясна дискриминация”.


През годините същия господин с протести и други методи изискваше от МОСВ критериите за поръчки така да бъдат оформени, че право да кандидатстват да имат само той или негови приближени. Когато за един толкова важен за държавата документ, МОСВ поиска компетентност по-голяма от тази, която притежава Т. Белев, той реагира мигновено и със заклинание чрез хвърляне на боб, реши да вразуми министерството да промени своите изисквания по калъп на същия. Парите - 857 хил. лв. с ДДС и те били малко за чужди експерти…и да останат и достатъчно за него. За чужди експерти не са малко, но дали ще има доволен остатък за него не се знае! Това е причината той да желае да се намалят стандартите за компетентност и да се увеличат парите.


На 07.04.2016г. МОСВ обяви поръчка по открита процедура „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”.


МОСВ е поставило изискване водещия експерт да е с 10 години опит, като най-малко 7 години от тях да са в областта на управлението на мрежата НАТУРА 2000. Очевидно е, че в България няма кой да се справи с поръчка отнасяща се за управлението на мрежата НАТУРА 2000, заемаща над 1/3 от територията на страната и за това МОСВ търси международен експерт с опит. Подхода за постигане на целите на НАТУРА 2000 трябва да е чрез разумни режими след отчитане на реалния обществен интерес, както е залегнало в европейските документи създали НАТУРА 2000! Не е тайна обаче, че зелената мафия употребява определени научни работници, които са на нейна хранилка и са в очеваден конфликт на интереси, и които постоянно атакуват с предложения за налагане на режими в защитените зони по НАТУРА 2000, водещи до превръщането на България в резерват забранен за хора.


На 05.05.2016г. във фейсбук профила си Т. Белев написа: „… Днес реших да метна боб и да видя кой ще изпълни тази обществена поръчка на МОСВ за консултант за НАТУРА 2000 (http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=161) И боба взе че изписа, че екипа може да се води единствено от двама бивши служители на МОСВ - Николай Недялков и Мишо Михайлов. Ще взема да документирам предсказанието си с едно писъмце до Ивелина Василева и ОЛАФ…”, ”…такава ясна дискриминация”, ”…парите не са за някой европеец…”.

 

 

Уважаема госпожо министър на околната среда и водите на Р. България,

 

Не обръщайте внимание на бобените заклинания на Т. Белев и окултните му методики или ако смятате, че окултните предсказания, са част от управлението на министерството, то обърнете внимание на резултата от хвърляне на леща. Членове на НАБЧ, експерти по хвърляне на леща, попитаха лещата по повод обявената от Вас обществена поръчка и лещата каза: „Тома Белев не хвърли боб, а прах в очите. Съпругата му Веселина Кавръкова е представител в България на кораба майка – швейцарското НПО WWF със “скромния” годишен бюджет от 500 млн. евро. Корабът майка ще участва в конкурса за поръчката, чрез небългарски зелени човечета. Корабът майка ще се погрижи за семейството на Т. Белев, но не е лошо семейството да се погрижи да поиска още пари”.

 

 

Уважаема госпожо министър на околната среда и водите на Р. България,

 

Извън шегата НАБЧ Ви призовава комисията, която ще назначите да определи победителя в поръчката, да се съобрази стриктно с условията й и винаги да има в предвид, че е българска комисия, която трябва да защити българската природа, хората в България и икономиката на България, а не членовете й да се влияят от кораби майки, зелени човечета, дарт вейдъровци или други чужди интереси – целящи заграбване на България и нейните ресурси.