Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

22.12.2016 г.

Изхранването на гъски е по-важно от отглеждането на зеленчуци

 

Изхранването на червеногушите гъски по-важно от отглеждането на зеленчуци

„Зелена“ организация застава против изграждане на оранжерии, за да храни птици

 

 

Изхранването на червеногушата гъска, опазването на дебелоклюната чучулига, туриликата, черногъбеното каменарче и др. видове птици в защитена зона „Калиакра“ е много по-важно от отглеждането на продукция за изхранване на населението на Р България според  „Българското дружество за защита на птиците“ .

 

„Зелената“ организация възразява срещу инвестиционно намерение за изграждане на оранжерии и напоителни съоръжения в землището на село Свети Никола, община Каварна. Тя изисква от министъра на околната среда и водите да бъде извършвана процедура за съвместимост на инвестиционното предложение с защитената зона, въпреки, че според регионалната инспекция по околна среда и води - Варна предложението „не би оказало значително отрицателно въздействие“. Дружеството настоява да не бъдат одобрявани каквито и да е инвестиционни намерения в този район.

 

Въпреки че са спазени всички законови изисквания, отчетена е степента на биоразнообразието и са взети необходимите разрешения от институции, БДЗП възразява срещу оранжерии и съоръжения за напояване, защото „ще пречат“ на зимуващи видове птици.

 

Благодарение на реакцията на Национална асоциация „Българско Черноморие“,  обществеността и медии една нагласена поръчка предназначена за „зелени“ организации, която ще определя броя на точно тези птици беше прекратена. Г-жа Ваня Григорова – изпълнителен директор на изпълнителната агенция по околна среда, подаде документите си за пенсиониране и спря поръчката за броене на животни и местообитания. Тук може да намерите информация за поръчката: https://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/10_OTP.

 

 

Прикачени файлове