Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

11.05.2021 г.

ДАРОВЕТЕ НА ПРИРОДАТА – СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА НАТУРА 2000

 

ДАРОВЕТЕ НА ПРИРОДАТА – СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА НАТУРА 2000

 

 

 В Поморие стартира информационна кампания за икономическите и социални ползи, които екологичната мрежа НАТУРА 2000 предоставя в Бургаския регион

 

 

На 14 май 2021 г. в Поморие започва информационна кампания, която чрез местни продукти и услуги ще представи пред заинтересованите страни в регион Бургас ползите от екологичната мрежа Натура 2000 за местните общности, добри практики от други страни, както и възможностите за европейско финансиране.

 

Събитията са под общ наслов „Даровете на природата – споделена визия Натура 2000“ и ще се фокусират в три основни теми: балнеолечение с лечебна кал и луга и добив на сол от Поморийското езеро, производство на мед от Природен парк „Странджа“ и винопроизводство от регион Бургас. За участие в тях са поканени собственици и ползватели на земи, представители на ловно-рибарски дружества, туроператори и турагенти от областта. По атрактивен и интересен начин чрез местни продукти и услуги заинтересованите страни ще се запознаят не само с екологичните, но и с икономическите и социални ползи, които предоставя мрежата Натура 2000.

 

Първият от информационните дни –„Даровете на морето“, посветен на добива на сол и поморийска кал и луга, ще бъде открит на 14 май в Музея на солта в Поморие. Участниците ще посетят музейната експозиция за солодобива в защитена местност „Поморийско езеро“. Експерти от РИОСВ-Бургас ще представят зоните Натура 2000 в района на Поморие и защитените видове в тях. Доц. Захарий Дечев от Бургаския университет „Асен Златаров“ ще запознае участниците с възможностите, които поморийската луга и лечебната кал предоставят за развитието на балнео-, спа- и уелнес туризма в контекста на защитените зони на Натура 2000. Участниците в информационния ден ще научат и какви са възможностите за европейско финансиране, както и какви са добрите практики от европейските страни на икономически и социални ползи от екологичната мрежа. Грудимир Грудев, производител от Поморие, ще представи собствени продукти, произведени от сол и луга, а от гранд хотел „Поморие“ ще организират демонстрации за използването на поморийската луга и лечебна кал за балнео-, спа- и оздравителни процедури.

 

В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши информираността на местните общности в регион Бургас за екологичните, икономически и социални ползи, които мрежата Натура 2000 предоставя, като по този начин се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията в защитените зони в региона.

 

Бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се провежда информационната кампания, е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Галерия