Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

22.06.2021 г.

ДАРОВЕТЕ НА СЛЪНЦЕТО – СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА НАТУРА 2000

Информационен ден - презентация на винопроизводство идегустация на вино от регион Бургас

 


На 29 юни 2021 г. в Градската художествена галерия „Дечко Стоев“ в Поморие ще се проведе информационен ден, посветен на – винопроизводството в регион Бургас – част от информационната кампания „Даровете на природата – споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“.


В събитието под наслов „Даровете на слънцето“ са поканени да се включат собственици и ползватели на земи, представители на туристическия бранш, ловци и риболовци от Бургаска област. Експерти от РИОСВ-Бургас ще представят зоните Натура 2000 в региона, защитените видове в тях и начините за опазването им. Доц. Захарий Дечев от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще запознае участниците с винените турове в Бургаския регион. Участниците в информационния ден ще научат какви са възможностите за европейско финансиране, както и какви са добрите практики от европейските страни на икономически и социални ползи от екологичната мрежа Натура 2000 в доклад от директора на Института за икономическа политика Ясен Георгиев. По време на информационния ден представителите на заинтересованите страни ще дегустират избрани вина, характерни за региона.


Бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се провежда публичното събитие, е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


Всички желаещи да участват в информационния ден могат да се регистрират за участие на ел. поща idteam.bg@gmail.com или на тел. 0887 356 771 до 28 юни 2021 г. За всички участници ще бъде осигурен транспорт или ще бъдат покрити разходите за транспорт.