Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

25.10.2016 г.

За дюните

 

През 2013 г и дюните бяха включени в публичната държавна собственост, за да ги опазваме, и много частни собственици останаха с пръст в уста. МОСВ определи комисия от две професорки биоложки,свързани със зелената мафия и по-специално с Тома Белев, които да определят къде има дюни и къде не.
 
Интересното е, че в Европейска ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна са посочени видовете дюни от интерес за опазване в ЕС, но никъде в тях не фигурират черноморските и дунавските дюни. По Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, които са в основата на мрежа Натура 2000, България е имала за задължение да обяви дюнните местообитания при включването си в мрежата, което тя е направила и ЕК потвърждава това. Разбира се, ЕК не изисква дюните да бъдат обявени от България за публична държавна собственост и частните собственици да бъдат изгонени от парцелите си. Нито изисква всички дюни да бъдат пазени, а само там където има ценни видове от интерес за пазене. Добре, но през 2013 година, когато дюните се обявяват, ни в клин, ни в ръкав, за публична собственост, се назначава комисия, която наново да определя кое е дюна и кое-не.
 
Проблемът иде от това, че в бързането си да ни включат колкото се може по-бързо в Натура2000, МОСВ и „зелените” експерти са ползвали някакви стари данни за дюните от преди 1989 г. Оказва се, че според ЕК България детайлно е посочила всичките си дюни, но след 2013 година те се оказват недостатъчни за апетитите на зелената мафия и затова се назначава нова комисия да обследва черноморското крайбрежие, да се търсят нови самозародили се и довеяни от вятъра дюни и да се гонят собствениците от там, за да може после зелените да „пазят” пясъка и мухите върху него срещу поредните милиони по някоя еко програма. И съответно, да осуетяват развитието на туризма, което е основната им цел.
 
Миналата година правителството взе разумното решение да забрани дивото къмпингуване с оглед опазване на плажовете до неурбанизирани зони от замърсяване. „Зелените” нададоха страшен вой и подеха масиран медиен рев, ронейки крокодилски сълзи за потъпканите права на гражданина да си почива сред природата и т.н. Управляващите клекнаха и отмениха забраната.
 
Нека вметнем, че според Закона за устройство на черноморското крайбрежие морски плаж за природосъобразен туризъм е "морски плаж, включен в приложението към чл. 7, ал. 9 , който с оглед на естествените природни дадености е необходимо да бъде съхранен чрез опазване на биологичното разнообразие и на екосистемите при разумно използване на природните ресурси и върху чиято територия не се извършва стопанска дейност." За съжаление никакво опазване на природата не се случва, а оргия с нея от дивокмпингуващите.
 
Коли, каравани, ремаркета, тенджери и тигани, сателити и палатки, огньове, сеч, тонове боклуци, а невероятната тоалетна, представляваща две дъски върху дупка в дюните, уби всичките ми детски мечти за хигиената на природолюбителите. И ако някога под тоновете покъщнина, автомобили и прочие белези на цивилизацията е имало дюни, то след къмпингуването такива вече няма. Природата остава да си ближе раните и да сънува кошмари от пребиваването на венеца на творението върху нея.
 
Излиза, че собствениците на земи, оказали се дюни, трябва да бъдат изгонени, понеже застрашават навеяния пясък и трънаците върху тях, но дивокъмпингуващите, които осират с боклуци и буквално, секат и предизвикват пожари са си ок, щото обичат природата.
 
Масовият, нормален туризъм е лош, щото изпълнява всички екологични изисквания, генерира работни места и плаща данъци, а вандалите, които се правят на Адам и Ева сред трънките, са добри, щото осират и застрашават майката Природа. Снимките казват повече от хиляди думи. Много са и не мога да кача всички, но идеята е ясна.

 

 Автор : Мая Тонева

Галерия