Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

03.11.2015 г.

Европа: НАТУРА 2000 се провали?

 

Само 0,1% от населението на Европа не желае да спрат

евромилиардите за „зелената” мафия

 

 

Европейската комисия спира безсмислено харчените милиарди за куха екология? 19 страни от ЕС подкрепиха Жан Клод Юнкер – председател на Европейската комисия, в инициативата му за ревизия на европейското законодателство, свързано с Директивите за птиците и местообитанията въз основа, на които съществува европейската екомрежа  НАТУРА 2000.

 

В становищата си изпратени до европейската комисия по повод инициативата, страните-членки Холандия, Белгия, Великобритания, Португалия, Ирландия, Исландия, Швеция, Дания, Финландия, Австрия, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Чехия, Словакия, България, Гърция и Кипър изразяват позиция за промяна в Директивите.

 

След започналото проучване на Европейската комисия за промяна на Директивите на НАТУРА 2000 и изпратените доклади със становища на министерствата на околната среда на страните -  членки, бе проведено и онлайн допитване в Европейския съюз. НПО-та от Европа, наричащи себе си зелени, сътвориха сайт с готови отговори, които бяха против промяната на законодателството. Уплашени от това, че огромни европейски пари плащани от данъкоплатците за реализиране на „екопроекти“, подготвени и изпълнявани от тях ще секнат, те масово участваха в гласуването на собствения си сайт. 

 

Въпреки, че сайтът им позволяваше да гласуват безброй потребители от един и същ IP адрес, то те отчетоха пренебрежително малък брой регистрации - 0,1% от населението на Европа. Едва 10 % от тези 0,1% „активно гласували“, УСВОЯВАТ милиарди евро за „опазване“ на биологичното разнообразие в Европа. Почувствали се застрашени от достъпа до евромилиардите, те предприеха и „разговори“ с министри на околната среда от страните – членки.

 

Конкретен пример за такива „разговори” е посещението при министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, на представител на НПО WWF през изминалият месец. Българският министър е била посетена от Жанвиев Понс-Деладриер, която е директор на европейския политически офис на WWF.

 

Обръщаме внимание на длъжността на госпожата – директор на политически офис,  позиция характерна за политическа партия, а не за НПО. WWF България е участник в неформалната коалиция „За да остане природа в България“, като неин ръководител е г-жа Веселина Кавръкова - съпруга на Тома Белев. Той от своя страна чрез сдружение „Делфин“ желаеше да брои делфини за 3,5 милиона лв. и е учредител на НПО „Зелени Балкани“. От същата „зелена” организация е и Елена Тилова, която поръча на сайта „Бивол“ да се „занимае“ с НАБЧ. Сайтът „Бивол“ изпълни желанието й и се „занима“ с управителния съвет на НАБЧ.

 

Освен „зелени“ УСВОИТЕЛИ на европари, в допитването участваха и сериозни организации, занимаващи се с околна среда, браншови организации представени в Брюксел и граждани на Европейския съюз. На 20.11.2015г. ЕК и нейният председател Жан Клод Юнкер организират конференция в Брюксел, на която да бъдат отчетени резултатите от допитването. Акредитация за конференцията получи и НАБЧ.

 

Галерия