Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

26.05.2016 г.

Евро доклад – чисто море и води за къпане в България

Новият доклад на Европейската агенция по околна среда – крайбрежните води за къпане в България са с високо качество

 

Европейската агенция по околна среда разби на пух и прах твърдението на т.нар. еколози, че българските черноморски води са замърсени. Изкуствено създавани от зелената мафия проблеми целят наливане на бюджетни пари в зелените каси. Зелената мафия си създава измислени врагове, за да може да рекетира правителството за пари, с които да се бори с измислените от самата нея врагове.


България запазва отличните си и добри показатели за качеството на водите за къпане, посочва Европейската агенция по околна среда в доклада си за 2015г., публикуван на 25.05.2016г.


Агенцията посочва това в редовния си доклад за качеството на водите за къпане през 2015г. за Европа и за страната ни. И през 2015 г. са наблюдавани 94 места, от които 90 морски зони за къпане. От българска страна компетентен орган за вземане на проби и техният анализ е министерството на здравеопазването. Наблюдателният сезон е продължил 139 дни от 15 май 2015г. до 30 септември 2015г., като са взети 846 проби. Европейската агенция  по околна среда наблюдава 90 броя крайбрежни морски води за къпане. От тях с отлично качество са 63 броя, с добро качество са 19 броя, със задоволително качество – 5 броя и с лошо качество само 3 броя. Няма по българското Черноморие крайбрежни води за къпане, за които не са взети проби. Сред отличните крайбрежни води за къпане са водите пред плажовете: плаж „Вая“, Поморие - централен плаж, Бяла – северен, централен и южен плаж, Обзор, Китен, Приморско, к.к. Камчия и др.


Данните показват 91% добро и отлично състояние на водите за къпане, което повтаря резултатите от 2014г. за България. Приложената методология на анализ е според Директива 2006/7/ЕС от 2006г., като е следено съдържанието на двете бактерии ешерихия коли и ентерококи.

 

Европейската агенция по околна среда отчита много положително въвеждането на редица нови или разширения на съществуващи мощности на пречиствателни станции за отпадни води в района на българският черноморски басейн, като насърчава въвеждането в експлоатация до края на 2020г. на още мощности, както се предвижда в регионалните планове за развитие на мрежата за водоснабдяване и канализация. Поради въвеждането на новите мощности основно през втората половина на годината, се очаква те да окажат положително влияние върху показателите през 2016г.


В общата картина на мониторинга на водите за къпане в страните от ЕС, Албания и Швейцария, страната ни е с високи показатели за качеството на водите за къпане.

 

 

 

 

Източници:


Доклад на ЕАОС - Качество на европейските води за къпане 2015 

Доклад за българските води за къпане през сезон 2015

 

 

Резултати от мониторинга на морските води от зоните за къпане - регион Бургас 2009-2015г

Профили на водите за къпане - Регион Бургас

 

 

Резултати от мониторинга на морските води от зоните за къпане - регион Варна 2010-2015г

Профили на водите за къпане - Регион Варна

 

 

Резултати от мониторинга на морските води от зоните за къпане - регион Добрич 2011-2015г

Профили на водите за къпане - Регион Добрич