Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

05.05.2017 г.

Екологична катастрофа сътвориха "Зелени балкани”

 

Екологична катастрофа сътвориха ,,Зелени балкани” в Поморийското езеро

 

 

Така наречената природозащитна организация през предния програмен период УСВОИ 680 хил. лева за построяване на остров в Поморийското езеро. Парите бяха дадени от МОСВ по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013, за спешното спасяване на биоразнообразието в Поморийското езеро.

 

"Спасителите" на биоразнообразието прогониха колониите от гнездящи птици в района на вал № 1 (сега превърнат в остров) и ги принудиха да гнездят в частта от езерото, която се намира в урбанизираната част на гр.Поморие - срещу музея на Солта. Поморийци, като най-добри стопани на своето езеро, осигуриха спокойствие на колониите от саблеклюн, обикновена рибарка и гривеста рибарка да измътят новото поколение малки птички. С "нищожната сума" от 680 хил. лева усвоителите с багер изкопаха връзките на вал №1 към сушата, обградиха парчето земя в езерото с ЕКОЛОГИЧНА мрежа и го засипаха с речен чакъл от река Тунджа. В резултат на това, днес незаконния остров напълно е обрасъл с буйна речна растителност (семената са пренесени с чакъла от река Тунджа). Тази растителност не е характерна за природното местообитание - солено Поморийско езеро, по тази причина местообитанието за гнездене бе унищожено.

 

От 2013 година чрез медиите НАБЧ алармира обществото и МОСВ да се спрат издевателствата надестествената природна среда в Поморийското езеро от псевдоеколози. НАБЧ винаги е настоявала да се спре УСВОЯВАНЕТО на пари от данъкоплатеца за биоразнообразие, а УСВОЯВАНЕТО да се замени с инвестирането на парите в биоразнообразие. Ще настояваме пред новото ръководство на МОСВ, "Зелени балкани" със собствени средства да почистят езерото от биологичното замърсяване предизвикано от тях, и да възстановят на Оперативна програма "Околна среда" усвоените 680 хил. лева.

 

Тази буйна речна растителност, която завладява територии в Поморийското езеро, не се знае дали няма да влоши лечебните качества на уникалната Поморийска кал, не се знае дали няма да привлече животински видове характерни за поречието на река Тунджа, не се знае дали Поморийци няма да се разделят с Поморийското езеро и да се сдобият с Тунджанско-Поморийско езеро, което е със сладководно-солени води.

 

Галерия