Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

09.05.2013 г.

Зелените на Белев погребват и Поморийското езеро

Зелените на Тома Белев пуснаха багери в Поморийското езеро

 

 

Еколозите строят остров в защитената територия  без оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), алармират от Коалиция "Природата за хората и регионите“

 На 11.06 2010  председателят на „Зелени Балкани“ Тома Белев прочита поздравителен адрес от бившия  вицепрезидент Ангел  Марин.  Поводът е откриване на посетителски център с административна сграда на Поморийското езеро. Там занапред ще се помещават  „Зелени Балкани“, които ще подпомагат МОСВ в управлението на защитената територия.  Активен член на тази организация е вицепрезидентският син Симеон Марин, който отговаря за зоните Натура 2000. Центърът е  построен по проект на стойност 1 милион 380 960 лева. Парите са отпуснати от Глобалния екологичен фонд.  В  посетителския център   са създадени възможности за  „‚живо“наблюдение на птици чрез съвременни технологии.   


 Всъщност „Зелени Балкани“ имат пряк бизнес интерес   в  наблюдението на птици на езерото. Проектите им за Поморийското езеро се управляват от Димитър Попов. Той е един от управителите на природозащитната организация, но в същото време е и едноличен собственик на „ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП ЕООД“. Неговата компания е лидер на българския пазар за наблюдение на птици. Този бизнес е много печеливш, защото друг прави инвестицията, не се заплащат разходи за ползване на инфраструктура, събират се само приходи.


 Интересът на „Зелени Балкани“ към Поморийското езеро започва от 1998 г. Оттогава досега те са реализирали пет проекта на обща стойност почти 7 милиона лева. Крайната сума, с която е финансирана природозащитната организация обаче е по-голяма, тъй като за два от проектите липсва публична информация за усвоените средства. Бизнесът на зелените в Поморийското езеро започва по проекта „Бургаски влажни зони“, финансиран от Българо-швейцарската програма. Партньори по него са „Зелени Балкани“ на Тома Белев и фондация „Биоразнообразие“ на Петко Цветков. Същият тандем, който току-що спечели обществена поръчка за 1 милион 650 000 лева за изработване на план за управление на Пирин.
Целта на първия проект „Бургаски влажни зони“ е извършване на теренни проучвания, екологичен мониторинг, подготовка на планове за управление на стойност 780 000 лева.


 Веднага следва реализирането на нов, втори проект. Той отново е за теренни проучвания и подготовка на план за управление. Новото в него е, строителство на екопътеки и посетителски център. Проектът е озаглавен „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, възлиза на 1 милион 382 000 лева и е финансиран от Глобалния екологичен фонд.  


 По същото време (2005-2007) „Зелени Балкани“ изпълняват и трети проект за терени проучване и екомониторинг. МОСВ чрез ПУДООС са финансирали „Зелени Балкани“ да извършват терени проучвания за определяне на зони „Натура“ 2000, в това число и за Поморийско езеро.


 Следва четвърти проект на“ Зелени Балкани“ на стойност 791 832 лева. Проектът е озаглавен „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро“ и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“на МОСВ. Може да се направи извод , че за да са необходими толкова спешни интервенции,не са постигнати добри резултати по предходните проекти със съвсем сходен предмет.Сега основната задача е в Поморийското езеро да се изгради земнонасипен остров за гнездене на птици. Явно бизнесът с наблюдението на птици се нуждае от разширение. Европейското безвъзмезно финансиране по този проект на „Зелени Балкани“, ръководен от управителя на неправителствената организация Димитър Попов ,е насочено към изграждане на изкуствен остров, който ще увеличи популацията и броят на гнездящите птици. Това означава повече гледки за наблюдение и по-голям бизнес възможности за „Зелени Балкани“. По проекта отново, за кой ли път, ще се строят екопътеки, ще се поставят табели. Мерките са спешни, защото, по експертна оценка на „Зелени Балкани“, 600 декара около езерото са силно замърсени и се нуждаят от незабавно почистване. Това поставя под силно съмнение ефекта от иначе  шумно рекламираните непрекъснати доброволчески инициативи на „Зелени Балкани“ в грижа за Поморийското езеро. На сайта им е посочено е, че само по една от техните инициативи „Международна ваканция“, която се финансира от Британския тръст, са положени над 2500 човекочаса труд.


 Петият проект на „Зелени Балкани“ е отново за създаване на план за управление на Поморийското езеро на стойност над 2 милиона Евро. Той е финансиран по Life+ и се изпълнява паралелно с четвъртия проект. Целите отново са  напълно идентични с тези на другите проекти  - управление и консервация на Поморийското езеро, а в по-дългосрочен план трябва да се създаде план за управление, макар че такъв е създаден по проекта им, финансиран от Глобалния екологичен фонд.   


 В това проучване установихме фрапиращо дублиране на едни и същи дейности по всички проекти на Зелени Балкани за Поморийското езеро. Товае забранено в Правилника за изразходване на безвъзмездните средства на ЕС, защото е форма на измама и източване на пари.


 Поморийското езеро e един от основните двигатели на икономиката в региона, а лечебната поморийска кал привлича туристи през цялата година. Днес този курорт е може би единствената българска черноморска целогодишна дестинация. Анхиало (древното име на Поморие) е основано през IV в. пр. н. е. край соленото езеро, наричано от древните траки „свещено“ заради лечебните му свойства. За съжаление държавата не прави видими усилия за съхраняване на традициите. Повече от 30 години не са провеждани никакви изследвания за калта. От последните проучвания, правени по социалистическо време, е установено, че  калообразуването е уязвим процес, защото всяка година в езерото се утаява  само 1мм нова кал. В същото време за изследването на птиците в езерото са  похарчени милиони.  


 С писмо до кмета на община Поморие от 14.08.2012, в разгара на туристическия сезон,„Зелени Балкани“ искат откриване на строителна площадка за изграждане на изкуствения остров и диги. Въпреки действащите забрани за строителство в периода на активния сезон, на 05.09. 2012 г. министърът на регионалното развитие е дал разрешение строителството на обекта да започне преди 01.10.2012 г .
В Поморие има голямо обществено недоволство срещу проекта за изкуствен остров. Хората са притеснени, че строителството в езеро и екстраментите от хилядите птици, които ще се населят там, ще повлияят на свойствата на калта, ще разнасят зарази и това ще отблъсне посетителите, които идват за лечение и туризъм.

 До този момент МОСВ и Министерство на здравеопазването не са дали официално становище защо са разрешили на „Зелени Балкани“ да строят остров за птици в защитена местност без да се направи оценка за въздействието върху лечебната кал и опасността от разпространение на зарази в една от най-устойчивите български дестинации Поморие.  


 Строителството на острова в Поморийското езеро, което е защитена територия  по българското законодателство (2001), Рамсарско място и защитена зона от НАТУРА 2000, е извършено без  Оценка  на въздействието върху околната среда (ОВОС), а само на базата на оценка за съответствие, която е  възможно най-облекчена процедура  не съответства на значимостта на обекта  и  цялостното  влияние на строителството върху него.  
Тези действия на „Зелени Балкани“ противоречат на „принципната“ им позиция  за забрана на строителство в близост до морето, опазване на всички природни ресурси ( лечебната кал също е такъв ресурс), шумно афиширани по време на Дюнигейт.