Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

17.12.2013 г.

„Зелени” взеха 25 милиона лева в съмнителен проект

„Зелени” взеха 25 милиона лева в съмнителен проект

 

  25 млн. лв. са потънали в съмнителен проект с името„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. Още по-съмнително е каква и дали изобщо е свършена някаква работа. Това показват данните от отчета за усвоените милиони, отпуснати по европрограма (включващи наши пари от данъци) още преди две години. По информация от сайта на МОСВ картирането на безгръбначни, земноводни и влечуги, риби, бозайници без прилепи, прилепи, гъби, мъхове, висши растения и птици е продължило 25 месеца от април 2011 г. Това картиране би трябвало да е извършено на територия от около 40 000 000 дка от 120 екипа. Простите сметки показват, че извършването на отчетения обем работа от споменатия брой хора е възможно само ако те са изминавали на бегом по 25 км всеки ден, дори и през зимата. И докато са бягали, някак си са успели да опишат 859 вида животинки и растения и 81 хабитати.


  Ако приемем невъзможното, то излиза, че всеки един екип е картирал на час по 75 дка, като за този 1 час в тези 75 дка е извършвал 8 вида дейности. Цялата тази дейност за 75 дка на час се е извършвала върху ниви (през голямата част от годината с посеви в тях), пасища, гори, пресечени местности, реки, езера, блата, акваторията на Черно море, малък процент градове и села. и върху територията на частни охраняеми обекти, без да бъдат посещавани.
През тези 25 месеца на непрекъсната работа – зиме и лете, в дъжд и пек, са описани огромен брой видове от животинския и растителен свят и местообитания.


  Според отчетените разходи по проекта излиза, че всеки от експертите е работил къртовски за около 500 лв на месец. При това без никаква печалба за организаторите на теренните проучвания. А транспортът е платен от извънземна сила. Сметките са смущаващи и показват, че броят на хората заети с теренните проучвания е бил в пъти по-малък от твърдяното, което пък означава, че не е възможно да се свърши отчетената работа. Другият вариант е отчетената работа изобщо да не е извършена. Подозираме, че представените теренни проучвания, коствали 25 млн лв. са писани в кабинет и не са истински. А така наречените изпълнители не са и помирисвали нито мъхове, нито буболечки.


  Преди броени дни МОСВ проведе в много тесен кръг полу-тайна конференция по приключилия вече проект.
На страницата на ведомството бе обявявено, че за този проект са похарчени 25 863 637, 60 лв. по сключени договори за изпълнители на теренни проучвания са платени 15 464 574 лв., за оборудване – 337 447.24 лв., за информационна система «НАТУРА 2000» – 968 000 лв., за консултански договор без обявление (не е посочено с кого) – 295 500 лв. или общо 17 029 521 лв. без ДДС, а с ДДС – 20 435 425.20 лв. Въпросът е къде са отишли останалите 5 400 000 лв. и защо няма информация за тях?


  Проведени били и „огромен брой” от две срещи с обществеността, живееща по Черноморието ( 1 075 000) за запознаване с терените проучвания на територията на Черноморските общини.


  Надяваме се компетентните органи да се самосезират и да извършат проверка.

 

УС на Национална асоциация "Българско Черноморие"