Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

14.09.2017 г.

Зоните от Натура 2000, ще се управляват и от собственици

                         

Зоните от Натура 2000, ще се управляват и от собственици и ползватели

 

 

Вчера 13.09.2017г., в зала Рубин на хотел Рамада гр. София се проведе заключителната среща за избор на подход за управление на зона Натура 2000 в България. Срещата бе организирана от МОСВ и фирмата изпълнител на проект Консорциум „ДИКОН – УБА НАТУРА“.
 
От 1 година НАБЧ участва активно със свои предложения, становища и посещения в работата на експертните работни групи, обсъждащи избора за подход за управление на зона Натура 2000. Позицията на НАБЧ винаги е била ясна и категорична, без да бъдат включени собствениците на имоти, попадащи в зона Натура и ползватели на територии от зона Натура- рибари, земеделци и др., реално управление не може да се осъществи. Винаги сме твърдели, че частна територия не може да бъде управлявана за каквото и да е от трети лица, без да има споразумение със собственика.
 
Избрания подход на управление, който НАБЧ подкрепяше от самото начало бе двустепенно децентрализирано управление, в което са включени и собствениците и ползвателите на територии от зона Натура 2000.
 
На национално ниво управлението ще се осъществява от Национален орган за управление на мрежата НАТУРА 2000, председателстван от Министъра на околната среда и водите. Участието на собственици и ползватели в този национален орган на управление е гарантирано.
 
На регионално ниво,  управлението ще се извършва на територията на областта. Комитет на заинтересованите страни, в който също е гарантирано участието на собственици и ползватели, ще се председателства от областния управител.
 
Въпреки яростния отпор на ,,зелени“ НПО, този подход да не се приема, а да се приеме тяхното предложение- директорите на природни и национални паркове да управляват зоните Натура, МОСВ в лицето на министъра бе избран териториалния подход на управление описан по-горе. 
 
Зелените болшевишки организации, публично известни като зеления октопод, сега ще търсят реванш за владеене на чужда собственост чрез нормативни промени. Членовете на НАБЧ са сигурни, че обществеността в лицето на сдружения с екологична насоченост, сдружения на собственици, общините, сдружения от рибностопанския бранш, на земеделски производители и такива от редица стопански сектори, няма да допусне повече зеления октопод да заблуждава политици и общественост, за да черпи влияние и милионни парични средства.
 
 
Снимки: Личен архив

Галерия