Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

20.03.2019 г.

ИДЕЯ НА НАБЧ ПРЕДИЗВИКА ЗАСЛУЖЕН ИНТЕРЕС И ПОДКРЕПА

ИДЕЯ НА НАБЧ ПРЕДИЗВИКА ЗАСЛУЖЕН ИНТЕРЕС И ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

 

 

На 19.03.2019 г. в гр. Истанбул се проведе Регионален семинар на заинтересованите страни за Синя икономика „Към обща морска програма за Черно море“, организиран от Европейската комисия – ГД  „Морско дело и рибарство“ и постоянния секретариат на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

 

Основната цел на семинара бе да се съберат идеи за съвместни инициативи и действия на регионално равнище, за да се подпомогне общата морска програма за Черно море. Фокусът бе поставен върху обсъждане как да се стимулира участието на крайбрежните региони, местните лица взимащи решения, предприемачите и гражданското общество в изпълнението на програмата.

 

На семинара Национална асоциация „Българско Черноморие“ бе представена от председателя на УС Димитър Канариев, който взе участие в две работни дискусии „Атрактивен Черноморски регион: устойчив крайбрежен и морски туризъм“ и „Здравословна морска среда и борба със замърсяването с пластмаси“. На семинара бе поставен въпроса за негативното въздействие на дивото и незаконно къмпингуване върху околната среда и туризма. Представителите на ЕК и ОЧИС, както и участниците в семинара от различните Черноморски страни приеха дивото къмпингуване за сериозен проблем, който следва да бъде решен.

 

Сред обсъжданите приоритетни цели, които да бъдат постигнати в Черноморския регион, е и тази за „Насърчаване на развитието на устойчиви продукти и услуги с ниско въздействие върху екосистемите“. При обсъждане й представителя на НАБЧ, предложи разработването на нов устойчив туристически продукт – „Еко къмпинг“, който ще отвори нова пазарна ниша за туристическа услуга сред природата без урбанизация, носеща допълнителен доход на собствениците на имоти, които същевременно ще организират реда и събирането на отпадъците.

Така докато печелят ще опазват околната среда и като опазват ще печелят. Какво по устойчиво от това?

 

Идеята предизвика фурор сред участниците и бе радушно подкрепена от тях, като веднага бяха направени заявки „Еко къмпинг“ модела да бъде превърнат в мрежа, разпространена в целия Черноморски регион.

 

Предложението на НАБЧ, по мнение на участниците, дава решение на фундаментални въпроси за Черно море:
1.  Локализира основен източник на замърсяване в Черно море с пластмасови отпадъци;
2.  Създава се икономически инструмент, с който се предотвратява това замърсяване. От своя страна икономическият субект, който спира замърсяването печели директно от тази дейност. Не се изискват публични средства за борба със замърсяването;
3.  Създава се напълно нов алтернативен туристически продукт – „Еко къмпинг“;
4.  Икономическите субекти, държавите от Черноморския регион и опазването на Черноморския басейн единствено и само печелят. Генерираната печалба и ползите от опазването на околната среда с този нов устойчив туристически продукт – „Еко къмпинг“ не са имагинерни и някъде в бъдещето, а могат да имат незабавен ефект още от следващия туристически сезон.
 

Галерия