Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

13.07.2016 г.

Д. Канариев от името на НАБЧ подписа в Лондон Протокола

 

Представителят на Национална асоциация "Българско Черноморие" и нейн председател - Димитър Канариев, днес в Лондон подписа Протокола за природния капитал. На глобалното събитие България бе представена единствено от Национална асоциация "Българско Черноморие". 

 

Специално за НАБЧ от Лондон Г-н Joseph Harris-Confino предостави следната информация:

 

Протоколът за природния капитал стартира днес

Глобалните лидери се съгласяват да се създаде нова рамка, която да помогне на фирмите да вземат по-добри решения и за природния капитал.

 

Представители от над 160 водещи световни организации, обхващащи бизнес, финанси, счетоводство, консервация, академични среди и политика се събраха днес в Лондон, за да отпразнуват кулминацията от създаването на уникален съвместен проект, който произведе първият световен протокол за природния капитал.

 

Протоколът е стандартизирана рамка, предназначена да генерира доверие, надеждна, и действена информация, чрез бизнесмените могат да направят наистина информиран избор. Тя обединява и се основава на редица подходи, които вече съществуват, за да помогне на бизнеса чрез остойностяване и оценяване на природния капитал и като ги хармонизира, ще даде възможност на всички предприятия от цял свят да разберат  връзката си с природата.

 

Протоколът представлява публичния и частния сектор, които се събират в едно уникално сътрудничество, по силата на доброволни договори, за да се създаде нещо за общото благо и е свободно достъпно за всички по лиценз на Creative Commons.

 

38 различни организации образуваха работна група за ​​създаване на протокола и над 450 организации дадоха своя принос в течение на две години. С глобалните предизвикателства пред нас, подобно сътрудничество чрез доброволни партньорства ще има все по-решаващо значение и Протокола е доказателство за това, което може да бъде постигнато.

 

 

Според доклад от 2013 поръчан от коалицията за природния капитал, половината от всички съществуващи корпоративни печалби ще бъдат изложени на риск, ако разходите, свързани с природния капитал е трябвало да бъдат включени чрез пазарни механизми, регулиране или данъчно облагане. Недостигът на вода, например, ще има катастрофален ефект върху 40% от капитализацията на 100 компании.

 

Природният капитал обединява екологични направления на климат, вода, енергия, биоразнообразие и отпадъци в единен стратегически подход. Ако бъде приет в световен мащаб, Протоколът има силата да революционизира начина, по който предприятията да оценяват своите операции и да вземат решения, като им помага да се намали замърсяването, опазване на биологичното разнообразие, както и ограничаване на последиците от изменението на климата, като едновременно произведе положителни резултати в бизнеса и запази инициативите за създаване на по-устойчив свят.

 

 

Mark Gough, Executive Director of the National Capital Coalition каза: "Протоколът ще позволи на всички фирми от цял ​​свят да осъзнаят ползите от включването на природата при вземането на решения. Тя е невероятно да се види как една общност може да дойде заедно в момент на нужда и да си сътрудничат, за да произведе нещо за общото благо. Сега имаме стандартизирана рамка, че е време за действие. "

 

Peter Bakker, President and CEO, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) каза: "Дните на определяне успеха на бизнеса чрез финансови показатели свършиха. Тъй като ние се стараем да изпълним споразумението в Париж и да постигнем намаляване на въглеродните емисии, бизнеса ще трябва да има цялостен поглед чрез актуална информация за природения и социален капитал и да я ползва за постигане на тези цели. Протоколът ще помогне на компаниите да вземат по-добри, по-информирани решения и аз съм изключително горд, че WBCSD е имал честта да ръководи създаването на Протокола от името на коалиция ".

 

Inger Andersen, Director General, International Union for Conservation of Nature (IUCN)каза: "За да може бизнесът да допринесе за глобалното устойчиво развитие, той трябва да бъде в състояние да оцени и измери природните си активи. Протоколът има потенциал да промени играта в начина на функциониране на предприятията. Очакваме с нетърпение да го въведе в IUCN. На Световния конгрес за опазване през септември тази година в Хавай, където бизнес, финанси, консервационна общност и правителствата ще изследват как протокола може да допринесе за по-добри резултати за опазване. "

 

Michael Izza, CEO, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) каза: "Това е чудесно за ICAEW да бъде толкова тясно свързан с коалицията за природния капитал. Как да запазим капитала на природата е най-важният въпрос пред който сме изправени днес, без природата няма нищо. В счетоводната професия има огромна роля това начинание. Без ясна информация за въздействията и зависимостите от природата, за бизнеса е много трудно да предприеме реални действия. Протоколът  ще даде тази информация, която ще ускори преминаването към по-устойчиво бъдеще. "

 

Peter Seligmann, Chairman, CEO and Co-founder of Conservation International каза: "Спешността на справянето с климатичните промени изисква иновации във всички сектори на обществото. Ето защо Conservation International силно подкрепя нововъведенията на Протокола. Техният пробив в методологията осигурява инструменти за бизнеса, чрез които ще се разбере зависимостта от природата и тяхното въздействие върху природата.  Това е от съществено значение, ако искат да постигнат устойчивост. Това е предизвикателство, което просветени бизнес лидери трябва да се ангажират за крайните резултати, както и за интереса на човечеството и опазването на ползите, които всички ние получаваме от природата: чист въздух, чиста вода и производството на храни ".

 

Liz Barber, Group Director of Finance and Regulation, Kelda Group (Yorkshire Water) каза: "Все по-очевидно е, че традиционните финансово счетоводни практики не са в състояние да оценят всички бизнес въздействия и рискове. Протоколът за първи път чрез структуриране и стандартизирана обща рамка прави оценка на природния капитал. "

 

Chris Brown, Vice President – Corporate Responsibility & Sustainability, Olam International (UK) Ltd каза: "Вярвам, че бизнеса и търговията трябва да използват Протокола и да направят необходимото, за да го използват за взимане на цялостни решения, а не само за управление на риска. По-важното е да настъпи промяна в културата на корпоративното управление."

 

Connie Hensler, Director, Corporate LCA Programs, Interface: "[ нашето предприятие от оценката за природния капитал] научи къде са [нашите] въздействия и най-слаби места и това ни помогна ясно да разберем как да подобрим въздействието на дружеството".

 

Галерия