Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

13.07.2016 г.

От Лондон , Димитър Канариев

 

Natural Capital Coalition ICAEW

July 13

 

Natural Capital Coalition
 
 

Това еднодневно събитие чества кулминацията на един уникален проект, движен от пазара, а не от регулации, който е събрал най-различни организации от всички сектори на икономиката, за да създаде нещо за общото благо.

 

Стартирането на глобалния Протокол за природния капитал ще даде възможност да научите за постигнатото и да разберете как може да вземете участие в  него.

 

Събитието ще бъде интригуваща дискусия между бизнес лидери, учени, създателите на стандарти, както и представители от секторите  политика и финанси. В течение на деня, делегатите ще предоставят преглед на детайлите около развитието на протокола и секторните ръководства и запознаване с преодолените предизвикателства и най-добрите практики, установени по време на пилотния проект и консултациите.

 

Денят ще завърши с дискусия "какво следва" в природния капитал.

Галерия