Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

18.05.2017 г.

Министърът на ОСВ Нено Димов разпореди проверка на "зелените"!

Министърът на Околната среда и водите Нено Димов разпореди проверка за усвоени от "Зелени Балкани" 680 хиляди лева

 

 

Днес, 18.05.2017 г. при посещението в РИОСВ гр.Бургас Министъра на Околната среда и водите г-н Нено Димов отговаряше и на въпроси. Представител на НАБЧ попита Министъра ще се извърши ли проверка по сигнала на НАБЧ за еко катастрофата в Поморийското езеро. Министър Нено Димов отговори, че вчера е разпоредил да бъде извършена проверка в най-кратки срокове.

 

На 15.05.2017 г., Нaционална асоцаиция "Българско Черномнорие" внесе в МОСВ сигнал по повод усвоени от НПО "Зелени Балкани" 680 хил. лева за строеж на остров в Поморийското езеро.

 

През програмния период 2007-2013 г. от Оперативна програма Околна среда "Зелени Балкани" изхарчиха 680 хил.лв.  за спешни мерки за опазване и консервация на местообитания за гнездене на застрашени видове птици в Поморийското езеро. ,,Зеленото’’ НПО с багер разруши двата края на един от валовете в езерото, обгради го с пластмасова мрежа и го засипа с чакъл от река Тунджа. В следствие на този строеж върху новообразувания остров поникнаха растения характерни за места около реките. Тези растения до момента не съществуваха в района и в Поморийското езеро. Това прогони гнездящите върху вала застрашени видове. Тези птици започнаха да гнездят на 2 километра и половина от строежа на "Зелени балкани".

 

Министър Нено Димов допълни още, че ще бъде извършена проверка и на проекти изпълнени от Коалиция "За да остане природа в България" през оперативния период 2007-2013 г.

Галерия