Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

02.12.2016 г.

Морето - граница или врата

 

 Черноморски институт Бургас проведоха ежегодното издание на Националната кръгла маса "Морето - граница или врата", таз годишната темата беше  „Водата и хората – политики, технологии, културни коридори ” . Представители на Национална асоциация „Българско Черноморие“ присъстваха на събитието, което се проведе в Експозиционен център Флора.

 

 Свои доклади представиха Проф. Мона Станчев - Медицински университет – Варна, доц. д-р Златина Караджова - Университет „Асен Златаров“, Проф. д.и.н. Щелиян Димитров Щерионов, Институт за изследване на населението и човека – БАН, Татяна Щерева, РИМ – Варна, доц. д-р Дончо Керемидчиев, Университет „Асен Златаро“в, Мартин Гюзелев и др.

 

 В представените доклади бяха изложени любопитни факти за културното и историческо развитие на черноморския регион, приоритетите в морското дело, рибарство и аквакултурите, както и бе представен токсичен и химичен анализ на черноморските и сладководни риби в България.

 

 Изследването на черноморските миди и риби от катедрата по химия към Варненския медицински университет, показва много по-ниски стойности от допустимите за токсични елементи в ядливата им тъкан. Резултатите са анализирани според българските и европейските стандарти за качество и безопасност. Освен дивите миди са взети проби и от култивирани такива. Интересното при тях е, че и в двата вида миди в стойностите на токсичните елементи нямат разлика. В заключение може да кажем, че черноморските ни видове имат уникални вкусови качества.

На кръглата маса също така бяха обсъдени идеите за развитие на Черноморския регион, за съхраняване културата, и традициите на морските и речните региони, за развитие на иновации в технологиите и туризма, за прилагане на политики, свързани с опазване на околната среда, за интеркултурното взаимодействие и за всичко, което е в интерес на хората и региона. 

Галерия