Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

11.12.2015 г.

НАБЧ взе участие на научна конференция посветена на Черноморието

 

Научна конференция на тема „Предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху Черноморската среда" се проведе на 08.12.2015г. в гр. Варна, с цел да се проследят и очертаят насоките на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на предизвикателствата пред опазването на морската среда и развитието на морската индустрия. Събитието бе организирано от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", Българската Академия на Науките и НПО „Черноморска Изследователска Програма НОЙ“.

 

Научният форум беше разделен в три панела:

  1. Екологична характеристика на Черноморския регион;
  2. Екологични предизвикателства, свързани с развитието на Черноморската индустрия;
  3. Академичен капацитет за посрещане на екологичните предизвикателства в националното морско пространство;

 

В конференцията взеха участие:

- Официални представители на БАН;

- Официални представители на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров";

- НПО „Черноморска Изследователска Програма НОЙ“;

- Национална асоциация „Българско Черноморие”

- Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания;

- Геологически институт „Ст. Димитров”;

- Института по електроника „Акад. Емил Джаков”;

- Института по космически изследвания”;

- Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски”

  с център по хидро - и аеродинамика;

- Национален археологически институт с музей;

- Национален институт по метеорология и хидрология;

- Институт по невробиология;

- Институт по обща и неорганична химия;

- Институт по океанология “Проф. Фритьоф Нансен”;

- Институт по рибни ресурси;

- Институт по физиология на растенията и генетика;

- Център по подводна археология Созопол;

- Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика;

- Представители на морска администрация Варна;

- Българска морска камара;

- Басейнова дирекция Варна;

- РИОСВ Варна;

- Представители на местната власт и други;

 

 

С оглед по-голяма представителност на конференцията и желанието на организаторите да бъдат споделени и представени всички фактори оказващи неблагоприятното въздействие върху Черноморската среда, на форумът бе поканена като официален гост-лектор и Национална асоциация „Българско Черноморие”.  Асоциацията в лицето на председателя на управителния съвет г-н Димитър Канариев, изнесе актуална презентация на тема: „Неблагоприятното въздействие на “дивокъмпингуването”, върху българското Черноморско крайбрежие” (вж. прикаченият файл).

 

Участниците в международната научна конференция останаха значително изненадани от представената информация – събрана в рамките на програмата на асоциацията  „Да картираме дивакуващите” - факти, снимков материал, анализ на законодателството и др.

 

В края на представянето, делегатите с аплодисментите си изразиха своята подкрепа и висока оценка, за постоянството на асоциацията и положените значителни усилия в полза на обществото, за период от над две години за решаване на въпроса с явлението „дивокъмпингуване”, определено от топ специалисти като „национален проблем”.

Галерия

Прикачени файлове