Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

08.03.2016 г.

НАБЧ ОРГАНИЗИРА МИТИНГ В СОФИЯ НА 09.03.2016Г.

 

На 09.03.2016г. от 12:00 часа пред сградата на президентството Национална асоциация „Българско Черноморие“ организира митинг за подкрепа правото на държавния глава на Р България да обнародва приетите на 01.03.2016г. промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие от Народното събрание.

Аргументи в подкрепа на митинга:

 

  1. Приетият закон не противоречи на Конституцията. Съобразен е с чл. 18, ал.1. Нещо повече, с чл. 10, ал. 2, т.9 от приетия ЗУЧК, ограничават възможността за нерегламентирано използване на изключителна държавна собственост, и създават условия за ползването на тази собственост от всички граждани на Р България и нейни гости, а не от малка група провъзгласила се за собственик на тази собственост. Също така чл. 10, ал. 2, т.9 е в синхрон и в помощ на чл. 15 от Конституцията, като осигурява условия за разумното използване на природните богатства, каквито са плажовете по Черноморието, на територията на Р България. Приетият закон се подкрепя и от чл. 17, ал. 1, 2 и 3 на Конституцията. Закона въвежда в реално действие разпоредбите на чл. 55, чл. 57, ал. 2, чл. 58, ал. 1 и 2 от Конституцията на България.
  2. Приетият закон не нарушава международното право. Напротив той е в синхрон с Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.
  3. Макар и последна от страните членки на Европейският съюз, Народното събрание на Р България, прие закон ограничаващ дивото къмпингуване. Няма страна членка на ЕС, в която дивото къмпингуване да е разрешено.
  4. Приетия закон на 01.03.2016 г от Народното събрание на Р България е в съответствие със ЗУТ, ЗВ, ЗДС, ЗБР, ЗООС, ЗЗТ, ЗГ, ЗОЗЗ и непротиворечи на техните разпоредби.
  5. Постановяване от Президента на отлагателно вето ще ползва ръководството на ПП „Зелените” – партия събрала само 0,5% от вота на избирателите на последните парламентарни избори. Това е доказателство, че тази партия няма обществено доверие. В тази политическа акция, ПП „Зелените” не се посвениха да ангажират и малолетно 13-годишно дете. В сутрешния блок на НОВА ТВ на 06.03.2016 г. майката-дивокъмпингуваща, на малолетното дете заяви, че ползването на чужд имот от нея и нейните деца, те възприемат като „у дома”. Такъв тип възпитание е неприемливо, защото разрушава конституционния и правов ред в държавата. Нейната дъщеря заяви, че „откакто се помни” всяко лято по два месеца, живее с родителите си на „Иракли”. Там не съществуват тоалетни, течаща вода, и не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване освен в началото и края на летния сезон. Тази среда е опасна за здравето и живота на дете и не позволява спазването и на най-елементарни хигиенни условия на живот. За Този случай ние ще сезираме агенцията за закрила на детето. Не е целесъобразно Вие да наложите отлагателно вето заради тясно партиен интерес на партия с незабележима обществена подкрепа и ползваща малолетни за свои политически цели.

В предаването на БТВ „Тази сутрин” на 04.03.2016 г. дивокъмпингуващият актьор Филип Аврамов заяви, че всяка година цяло лято живее на плаж „Иракли”, същото признание даде за ежегодния двумесечен престой на „Иракли” и малолетното дете в сутрешния блок на НОВА ТВ на 06.03.2016 г. Това са все доказателства, че плажове публична държавна собственост се окупират за живеене от група хора. Това не позволява да има плажуване на други лица по тези плажове. Колко са на брой тези хора дава отговор майката на малолетната в сутрешния блок на НОВА ТВ на 06.03.2016 г. Тя заяви, че „ние ираклийци и карадерейци сме общества, които се познаваме по име. Това е безспорно доказателство за малки маргинализирали се общества, окупирали плажовете Иракли и Карадере с цел живеене, които ограничават правото на останалите българи и гости на страната ни да плажуват свободно.

Не е целесъобразно Президента да налага отлагателно вето, което да обслужи 2-3 маргинални групички хора, завзели публична държавна собственост и друг вид собственост зад и около плажовете.

Същите групи хора практикуващи дивокъмпингуване чрез разполагане на палатки, кемпери и каравани върху дюни, местообитания, плажове, имоти държавна, общинска и частна собственост, без разрешение на собствениците, генерират стотици тонове отпадъци всеки летен сезон. Сведение може да се получи от кметовете на общини на територията, на които се образуват летните катуни. Освен това тези живеещи хора върху и зад плажовете генерират на място десетки тонове необработени фекалии защото на плажове Карадере, Иракли и Корал тоалетни няма, няма и пречиствателни станции. Прилагаме и снимков материал. В други нестопанисвани плажове, на които не съществуват условия за живеене на хора и са защитени територии, също се посещават от хора ползващи палатки, кемпери и каравани. По този начин се унищожават защитените видове и природни местообитания там.

Данните са констатирани от извършена проверка от МЗХ – Изпълнителна агенция по горите, МВР, МОСВ – РИОСВ, Специалисти от общини и НАБЧ в края на юли 2015 г. Прилагаме доклад на ИАГ и протоколи. От екологична гледна точка не е целесъобразно налагане на отлагателно вето.

При приемането си, законът бе приет с огромно мнозинство. Това мнозинство беше консенсусно и съставено от всички парламентарни групи в Народното събрание – управляващи и опозиционни партии.

От политическа гледна точка не е целесъобразно налагане на отлагателно вето, след като в Народното събрание съществува пълна политическа подкрепа за закона.

Против закона се обявяват 1000 – 2000 човека, които са членове на ПП „Зелените”, СНЦ „Зелени закони” и дивокъмпингуващи. Това показва изключително ниското обществено неодобрение от приетия закон. Като обществена значимост не е целесъобразно Президента да налага отлагателно вето.

Дивокъмпингуващите не заплащат общински, туристически и други такси. Не генерират икономически оборот в дейности, обслужващи туризма, защото дивокъмпингуващите са на километри от населени места. Те не генерират в приходи в туристическата дейност, а генерират разходи за общините. Икономически не е целесъобразно Президента да налага отлагателно вето.