Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

08.07.2016 г.

НАБЧ проведе среща с Министъра на РРБ

НАБЧ проведе среща с Министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предстоящи изменения на две ключови наредби

 

 

На 07 юли 2016г. по искане Национална асоциация „Българско Черноморие” в София се проведе среща с Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова. От страна на МРРБ също присъстваха зам.-министър Николай Нанков, инж. Милка Гечева – Началник на Дирекцията за национален строителен контрол, инж. Светослав Наков изп. директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, арх. Огнян Николов, началник на отдел "Устройство на Територията" към МРРБ и други. От страна на НАБЧ взеха участие нейни членове и експерти. Асоциацията информира за организираната среща кметовете на община Бяла и община Долни Чифлик, които също взеха участие.

 

Поводът да поискаме среща с ръководството на МРРБ бяха няколко притеснителни съобщения на МРРБ от края на м. юни за създаването на работна група, която да разгледа и предложи изменения в текстовете на Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

На срещата с министър Павлова изразихме загриженост, за опасността чрез изменение на наредбите, да бъде променен духа на Закона за устройство на територията в посока увеличаване на административната тежест и налагането на ненужни рестрикции. От своя страна министър Павлова пое ангажимент министерството своевременно да информира НАБЧ за предложенията за изменения на наредбите. Асоциацията ще бъде включена в консултациите и министерството ще разчита на препоръките ни и активното ни участие в процеса по изменение на наредбите.

 

В хода на разговора посочихме, че държавата в лицето на министерски съвет е взела средства от ЕС и реализира проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ , за изменение в ЗУТ и още 48 закона за облекчаване на инвестициите, а не да се затрудняват или да се забраняват. Целта на проекта и поетия ангажимент на държавата пред европейските партньори е административната тежест да отпадне пред инвестиционния процес, но изменения в една наредба може да доведат до провал на тази важна за страната ни цел.

 

Поставихме и проблема с липсата на Общи устройствени планове на Черноморските общини и къде се намират те в етапите от процедурата по тяхното приемане. Изразихме своя протест срещу бавенето от години на тези планове, които да дадат ясен инвестиционен хоризонт и правила за устойчиво развитие на общините, като осигурят възможности за препитание на местните общности. Участващите в срещата кметовете на общините Бяла и Долни Чифлик  призоваха министерството да предприеме всички мерки по ускоряване на процедурите в диалог с местните общности, като посочиха за недопустимо група граждани нямащи нищо общо с тези територии, и които незаконно окупират чужди имоти и публични плажове, да им се дава право да влияят върху процедурата за изработване на ОУП само защото твърдят, че „опазват”. Доказателствата в обратна посока са хиляди.

 

Също така обърнахме внимание, че в България по въпросите за опазването на околната среда съществува друго министерство, а Министър Павлова потвърди, че МРРБ ще се спазва буквата на закона.

 

От своя страна НАБЧ не се противопоставя на никой, който иска да опазва нещо, но има друг начин за това – купи и пази!