Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

02.04.2017 г.

НАБЧ стартира членство в една от най-влиятелните организации

 

Национална асоциация „Българско Черноморие” стартира членство

в една от най-влиятелните европейски организации

 

 

След успешна визита в Брюксел, Национална асоциация „Българско Черноморие” вече е част от голямото семейство на ЕЛО. На 28.03.2017г. асоциацията проведе финални разговори за членство в най-голямата и влиятелна организация, защитаваща правата на собствениците на земи, селско- и горскостопански производители и опазването на природата в ЕС – ЕЛО.

 

На срещата бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес, касаещи съдействие за решаване на проблеми, срещащи собствениците на земи, селско- и горскостопанските производители, както и организиране на конференция в страната ни, където топ-експертите и ръководството на ЕЛО ще могат да изслушат и да се запознаят на място с проблемите на заинтересованите страни в България.

 

Срещата се състоя в рамките на глобалната конференция „Форум за бъдещето на селското стопанство” (FFA2017), организиран ежегодно по инициатива на ЕЛО. Участници бяха над 1700 делегати от цял свят, сред които и редица важни лидери, като комисарят по земеделие и развитие на селските райони на ЕК Фил Хоган, бившият генерален секретар на ООН Кофи Анан, бившият комисар по въпросите на околната среда на ЕК Янез Поточник, главният директор на Главна дирекция околна среда на ЕК Даниел Креспо и много други. Негово светейшество Папа Франциск отправи видеообръщение към участниците, в което подчерта водещата роля, която имат собствениците на земи и селскостопански производители за изхранването на човечеството и опазването на околната среда.

 

През съпътстващата форумът програма, делегатите от НАБЧ - председателя на УС Димитър Канариев и Георги Георгиев – координатор дейности, проведоха редица срещи с ръководството и членовете на ЕЛО, с представители на Европейската Комисия, сред които Умберто Делгадо Роса – директор на дирекцията за природния капитал, Янез Поточник - председател на фондацията за подкрепа на инвестициите в селските райони в Европа и бивш комисар по околната среда на ЕК, Константин Костопулос - съветник по НАТУРА 2000 и устойчиво развитие към ЕЛО и много други.

 

Форумът за бъдещето на земеделието (FFA) е ежегодна конференция, провеждаща се в Брюксел, на която глобалните лидери се събират, за да обсъдят устойчивото селско стопанство – място на което селското стопанство и опазването на околната среда се срещат. Това е годишна обществена платформа, в която всички заинтересовани страни имат равен глас, където светила от различни водещи международни институции, като Европейската комисия, Европейския съвет, Европейския парламент, ОИСР, ФАО, фермери, горски стопани, НПО и фирми от всички сектори, представят своите гледни точки.

 

Целта на Форума е да стимулира открита дискусия за бъдещето на Европа и световното земеделие и да се оцени това, какво трябва и какво може да се постигне, като се прилага еднаква тежест на предизвикателствата на продоволствената сигурност и опазването на околната среда.

 

Ето какво казаха някои от водещите говорители:

 

"Ако искаме да постигнем целите на устойчивото развитие, времето за решения е сега. Няма време и няма нужда да се чака друг да действа. Във форумът, ние се стремим да вдъхновяваме водачеството към реалните промени, които са необходими. "

Янез Поточник, председател FFA2017, председател на RISE Foundation и бивш евро комисар по околната среда.

 

"Преходът към устойчиви системи за прехрана и земеделие да се нахрани света и достигане на по-широките цели на развитие изискват смели лидери от всички сектори. "

Кофи Анан, основател и председател на фондация Кофи Анан,

Седми главен секретар на Организацията на обединените нации (1997-2006 г.), отваряне на реч.

 

"Фермерите и собствениците на земи играят жизненоважна роля в подпомагането на Европа да постигне сигурност за прехраната и околната среда. Ние ще направим повече, но имаме нужда от участието на всички по цялата хранителна верига и потребителя на борда; Предизвикателството трябва да бъде посрещнато от всички нас, като действаме заедно."

Тиери дьо Лескай, генерален секретар на ЕЛО и съосновател на FFA

 

Галерия