Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

20.11.2018 г.

НАБЧ В УС НА КСЧМ

НАБЧ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ

 


На 19-20.11.2018 г. в гр. Варна се проведе отчетно-изборно общо събрание на Консултативния съвет за Черно море. Национална асоциация "Българско Черноморие" единодушно бе избрана за член на управителния съвет. 

На събрание бе избран нов 10 членен състав на Управителният съвет, чийто председател през следващите три години ще бъде д-р Йордан Господинов. За нов Генерален секретар бе избран Флорин Лучиан, който е румънски гражданин и наследява д-р Господинов на този пост.

 

Консултативния съвет за Черно море (https://www.blsaceu.eu/) е съвещателен орган към Европейската комисия по околна среда, морско дело и рибарство-Генерална дирекция „Mорско дело и рибарство“. В този съвет членуват браншови и екологични организации от България и Румъния. В края на 2017 година НАБЧ бе приета като редовен член в Консултативния съвет за Черно море. Със своята експертиза и активност в работата на съвета, НАБЧ се наложи като един от най-дейните и членове.


Приемането на НАБЧ в УС на Консултативния съвет за Черно море е признание за авторитета на НАБЧ в европейските структури.