Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

18.10.2018 г.

НАБЧ УЧАСТВА В БИОГЕОГРАФСКИ СЕМИНАР НА ЕК ЗА НАТУРА 2000

НАБЧ УЧАСТВА В БИОГЕОГРАФСКИ СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

 

НАБЧ чрез председателя на УС Димитър Канариев, участва в организиран от ЕК семинар за мрежа НАТУРА 2000 в континентален, панонски, степен и Черноморски биогеографски райони в Страсбург, Франция.

 

Всички експерти са на мнение, че изграждането на доверие между заинтересованите страни е ключово за ефективността на НАТУРА 2000. Това се постига чрез прозрачност, диалог между собствениците на земя и институциите, ясни указания, справедливи и навременни компенсации, включването на собствениците в процеса на вземане на решение и управление на защитените зони. В този смисъл многократно бе подчертавана водещата роля на собствениците и ползвателите на земя и фермерите в процесите свързани с НАТУРА 2000.

 

В страните с добри практики на ефективно управление на НАТУРА 2000, всички мерки и дейности се обсъждат и съобразяват със собствениците, а институциите подпомагат с указания за ползотворна работа на представителите на местните общности чрез стимули, указания за опазване, справедливи плановете за управление на защитени зони и качествени научни данни. Беше посочен настоящия лош имидж на НАТУРА 2000 в ЕС и необходимостта от коректна комуникация, разходване на средства към прецизни мерки със сигурен ефект, ясни дефиниции и концепции в биогеографски процес.

Галерия