Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

21.11.2017 г.

НАБЧ днес участва на среща с представители на ЕК

НАБЧ днес участва на среща с представители на Европейската комисия в сградата на МОСВ

 

 

Европейската комисия разработва План за действие „За природата, хората и икономиката” по инициатива на председателя на ЕК-Жан Клод Юнкер.

 

Висши чиновници от ресор по околна среда, морско дело и рибарство, провеждат срещи с администрацията и заинтересованите страни във всяка една от държавите членки.

 

На тези срещи се дискутират въпроси за опазване на биоразнообразието (защитени зони „Натура 2000”), включване на заинтересованите страни (собственици/ползватели на имоти попадащи в „Натура 2000”) и НПО в управлението на „Натура 2000”.

 

На срещата се очертаха 2 основни мнения. Болшинството от участниците поиска, чрез промяна на българското законодателство и адекватни инструменти от ЕК на базата на Европейското еко законодателство, предложеният План за действие „За природата, хората и икономиката”, да бъде реализиран практически за природата, хората и икономиката.

 

Второто мнение беше формулирано от зелени НПО, наричани още от обществото „Зеления октопод”. Мнение, което може да се изтълкува, като „За нас парите от природата, хората и икономиката”. На национално ниво трябвало да се издават от МОСВ задължителни заповеди със забрани (До сега МОСВ за защитените зони е издавало единствено и само заповеди със забрани! Много е вероятно, тази група НПО да поиска да се забрани и да се диша на територията на „Натура 2000”). На Европейско ниво, те поискаха едва ли не в медиите да няма критики срещу наричащите себе си зелени НПО, а да се леят само хвалебствия.

 

Дали висшите чиновници на Европейската комисия, ще направят доклад за срещата в стил „една жена каза” и „моля другарко, пък Иванчо ме ощипа” или ще вземат под внимание сериозните доводи за проблемите на притежателите на зона „Натура 2000”, ние не знаем.

 

Надяваме се Европейската комисия да се съобрази с препоръките на Европейския съвет за сериозно отношение към този вид срещи.

 

 

За информация на членовете и симпатизантите на НАБЧ, вчера 20.11.2017 г., получихме съобщение от представител на УС на Консултативния съвет за Черно море, че НАБЧ е приета, като редовен член на съвета.

 

 

НАБЧ