Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

13.07.2016 г.

НАБЧ е член на NATURAL CAPITAL COALITION

 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ“

е редовен член на световната организация – NATURAL CAPITAL COALITION

 

 

В коалицията членуват над 250 глобални фирми, международни счетоводни къщи и адвокатски кантори, банки, правителствени институции, европейската комисия и природоопазващи организации от шест континента - http://www.naturalcapitalcoalition.org/.

 

Коалицията за природния капитал изработи глобален международен документ – Протокол за природния капитал. На 13.07.2016г., в Лондон, пред над 250 члена на Коалицията ще бъде представен Протокола за природния капитал. Участник в събитието е и Димитър Канариев, представляващ Национална асоциация „Българско Черноморие“.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИРОДНИЯ КАПИТАЛ (ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ):

 

Протоколът за природния капитал е разработен с цел да подпомогне преминаването към един свят, където бизнеса запазва и подобрява природния капитал. Разработен в уникални съвместни усилия между 38 организации, водени от два консорциума оглавявани от Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и Международния съюз за защита на природата (IUCN). Принос има и участието на стотици членове на коалицията за природния капитал чрез пилотни проекти и консултации.

 

Протоколът предвижда стандартизирана рамка за бизнеса, за да се идентифицират, измерват и оценяват преките и косвени въздействия и зависимости на природния капитал.

 

Има много различни подходи към оценките за природния капитал. Липсата на стандарт или рамка за природния капитал до сега е пречило на пазарния подход, поради което е възникнала нуждата от стандартизиране, за да се вземат правилни решения при различни предизвикателства особено от бизнеса, където трябва да се измерва ефективността срещу приетите стандарти. Чрез предоставяне на стандартизирана рамка, Протоколът хармонизира много различни подходи за природния капитал и насочва бизнеса към необходимата информацията, която трябва да бъде достоверна, надеждна и актуална за въздействията и зависимостите в природния капитал.

 

Наред със старта на Протокола, две допълнителни секторни ръководства за храни, напитки и облекла също ще бъдат стартирани, разработени от Trucost от името на Коалицията. Ръководствата по сектори са допълнения към Протокола и указания за работещите в секторите, за повишаване на техните възможности и конкурентоспособност.

 

Протоколът е създаден през строг процес на реализиране на пилотни проекти и консултации. Над 50 фирми са осъществявали пилотни проекти. Обсъждани са 3200 коментара, представени по време на консултациите от над 450 организации в 22 страни на шест континента.

Галерия