Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

10.11.2015 г.

Новата заплаха! Еко-тероризмът хвърля в смут обществата по света

 

Полицейските органи в много от развитите страни предупреждават, че обществеността трябва да се притесняват от нарастващата вълна на еко-активизъм, която често излиза от рамките на истерията,  радикална е и поне за сега в редки случаи води до насилие.

 

 

Според един от водещите специалисти в света, г-н Джеймс Ф. Джарбоу – Началник отдел Вътрешен тероризъм към Дирекция борба с тероризма във ФБР, екотероризма е заплахата за обществото и службите за вътрешна сигурност следва да засилят мерките за справяне със заплахата.

 

Според публикация на експерта на официалният сайт на ФБР, през 90-те години на миналият век в САЩ се образува и създава крайно ляво крило на вътрешен тероризъм, което е сред най-опасните терористични заплахи за страната.

 

От оперативен интерес за американските служби е специализираният екстремизъм, чийто дейни представители са Фронта за освобождение на животните (ALF) и Фронта за освобождение на Земята (ELF). Тези две организации се очертават като сериозна терористична заплаха.

 

Тези екстремистки групи са ангажирани повече с дейности, които са защитени от конституционните права за свобода на словото и събиранията, а правоохранителните органи са се намесвали, тогава когато тези групи са отправяли призиви на насилие и са действали незаконно.

 

ФБР оценява, че ALF / ELF са извършили над 600 престъпни деяния в САЩ от 1996 г. до 2001г., като са нанесли вреди, надвишаващи 43 милиона щатски долара.

 

Екотерористите продължават да провеждат действия на политически мотивирано насилие, за да принудят сегменти от обществото, включително и широката общественост, да променят своите нагласи и поведение по въпроси, считащи важни за техните интереси. Тези групи заемат крайните позиции за правата на животните, околната среда, анти-ядрени и други движения. Някои от тези групи - най-вече в рамките на правата на животните и екологичните движения - са се насочили към повишаване на вандалските прояви и терористичната дейност в опитите си за налагане на своите каузи.

 

Също така, ФБР определя екотероризма, като метод за прилагане на заплахи или използване на насилие с криминален характер срещу невинни жертви или чужда собственост от екологично ориентирани групи за опазване на околната среда - следващи политически причини, насочени към външна аудитория, употребяващи символично природата.

 

Кога кротките еко-бойци започнаха да се възприемат като твърдолинейни терористи? И колко сериозна заплаха е екологичният екстремизъм?

 

ELF еволюира в международна организация от отделни "клетки", възприемаща конфронтационна тактика от рода на палежи и сплашвания.

 

Заедно със сродната си организация - британската Animal Liberation Front (ALF), ELF е определена през 2002 г. от Джеймс Джарбоу, ръководител на отдела за контратероризъм и борба с местни терористични организации на ФБР, като "най-активния екстремистки елемент в САЩ".

 

Дори след атентата срещу Световния търговски център, екологичният екстремизъм е приеман като сериозна заплаха - и през 2006 г. американският Конгрес прокарва закон, наречен Animal Enterprise Terrorism Act, който определя дадени действия на гражданско неподчинение от типа на блокади, навлизане в забранени територии, увреждане на имущество и освобождаване на животни, като актове на тероризъм.

 

Скорошна оценка на ФБР продължава да затвърждава страха от екологични радикали, като заявява, че "еко-терористите и екстремистите в борбата за права на животните са едни от най-сериозните вътрешни терористични заплахи в САЩ". Като аргумент се сочат 2000 престъпления, извършени от тях от 1979 г. насам и се предупреждава, че тактиките им стават "все по-насилствени, със заплахи за живота на хора, не само за унищожаване на имущество".

 

Повече по темата може да прочетете в:

 

Federal Bureau of Investigation

 

Webcafe.bg: "Новите терористи"

 

Wikipedia