Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

25.03.2013 г.

Общественият съвет към МОСВ

 

  С радост Ви съобщаваме, че Националната Асоциация "Българско Черноморие" получи покана от Министъра на Околната Среда и Водите за участие в работна среща на 27 март 2013г., Сряда, на която ще бъде представена концепцията за устройство и дейността на Обществения съвет към МОСВ.

 

   Съветът е консултативен орган към МОСВ, чрез който гражданските организации участват при формиране на позиции и становища за провеждане на държавната политика по опазване на околната среда в полза на българските граждани, при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

 

  Молим всички заинтересовани лица, да изпращат мнения или становища на електронната ни поща.