Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

13.08.2015 г.

Община Шабла пилотно открива временни биваци

 

Община Шабла заслужава адмирации защото показа, че не само е констатиран проблема, но и предприе стъпки за неговото решаване, чрез мерки водещи до заплащане от страна на бивакуващите за ползваната чужда собственост, защита на природата, обществения ред, хигиената и здравето на хората. 

 

От Национална асоциация "Българско Черноморие" желаем успех на общината в тази инициатива, като се надяваме и на други съвместни действия за решаването на актуални проблеми, като този с дивакуването.

 

 


 

 

В края на лятото РИОСВ даде зелена светлина на общинския проект

 

В отговор на инвестиционното предложение на община Шабла от май т.г., на трети август от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) отговориха със становище, че определените от Общината места за разполагане на временни биваци не подлежат на оценка за въздействие върху околната среда, както и на екологична оценка. Или казано с прости думи – вече няма никакви пречки да се осъществи намерението на община Шабла да канализира и проконтролира дивия туризъм чрез обособяването на временни биваци на територията си.

 

За пръв път в България тази форма на пребиваване на морския бряг ще бъде приложена в Шабла. Решението за създаване на биваците бе взето в изпълнение разпоредбите на чл.7 на Наредба 1 за осигуряване на обществения ред в Общината.

 

Общата площ на местата за бивакуване е почти 195 дка. Определените за целта терени са четири: на север от Дуранкулак, близо до граничарския плаж; на север от къмпинг „Крапец“; в близост до бункера на Езерец и в южната час на Тюленово, местността „Ашалък“.

 

На 6-ти август, на свое заседание комисията по биваците уточни техническите подробности около местата за бивакуване. Стана ясно, че границите на временните биваци ще се маркират с нетрайни знаци – спрей или дървени колчета.

 

В близките села, както и в самите места за бивакуване ще бъдат монтирани информационни табели, в които са посочени и GPS-координатите на терените за отдих. Поставянето на контейнерите за смет и химическите тоалетни също е в ход.

 

Приетата на 26 юни 2014 г.от Общински съвет – Шабла такса за устройване на бивак на определените за това места е 2 лв. за 10 кв.м. на денонощие. Таксите могат да бъдат заплащани на място, както и в кметствата на съответните села.

 

В момента тече информационна разяснителна кампания сред туристите за условията, при които те могат да почиват в своите каравани и палатки на шабленския бряг.

 

От днес 13-ти август започват действия по ефективното привеждане на изпълнение на разпоредбите на Наредба 1. Неспазващите наредбата ще бъдат санкционирани от контролните органи.

 

Източник: в. Изгрев, гр. Шабла