Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

17.03.2018 г.

НАБЧ проведе общо събрание за район централен Черноморски

 

 НАБЧ проведе общо събрание за район централен Черноморски на 16.03.2018 г. в гр. Поморие

 

 

 

На 16.03.2018 г. в читалище ,,Светлина“  гр. Поморие, Национална асоциация „Българско Черноморие” проведе Общо събрание за район централен Черноморски – членове от общините Поморие и Несебър. На събранието присъстваха над 200 члена от двете общини. Димитър Канариев – председателя на УС на НАБЧ запозна Общото събрание с инициативите, извършени от НАБЧ до момента.

 

Обсъди се позицията на НАБЧ при предстоящите промени на Закона за биологичното разнообразие. Разгледа се приетия от Министерството на околната среда и водите подход за управление на зони Натура и възможностите за компенсиране на засегнатите собственици на имоти в зоните.

 

Общото събрание изрази категоричното си становище, че частната собственост е неприкосновена. НАБЧ ще настоява пред правителството при изработване на бъдещи политики, инициативи или проекти касаещи частните собствениците, те да бъдат своевременно уведомени и да участват активно във всички процеси от самото начало, като водеща заинтересована страна. Също така, ще настояваме за отпадане на рестрикциите, спъващи развитието на малкия и средния бизнес.

 

Общото събрание приветства усилията на зам. министър- председателя на Р. България г-н Валери Симеонов за премахването на административните пречки, които възпрепятстват малкия и средния бизнес.

 

НАБЧ

Галерия