Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

01.04.2016 г.

„За да остане природа в България“ няма да ползва евромилиони

 

Днес членове на коалиция „За да остане природа в България“ изпратиха до ръководството на НАБЧ клетвени декларации, че се отказват от евро и бюджетни милиони, насочени към тях. Всички техни програми ще бъдат изпълнявани на доброволни начала дори и от техните ръководители. За вида civis bulgaricum ще получат няколко милиарда, които ще се използват за увеличаване на популацията му, отглеждането му,необходимите му лечебни грижи и за обучението му за живот в дивата среда.  

 

Ръководството на НАБЧ приветства и подкрепя инициативата.

 

От ръководството на НАБЧ

 

Да живее денят на „истината“ в България!