Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

17.06.2015 г.

ВАС отмени заповед на МОСВ за спиране ОУП на община Царево

 

По жалба на НАБЧ и други лица, Върховният административен съд отмени заповедта от 11.02.2014г.  на министъра на околната среда, с която бе спряно действието на общо устройствения план на община Царево. Спазването на законите в България трябва да бъде безпрекословно. Когато ВАС с влязло в сила решение постанови, че ОУП на община Царево е легитимен, то тогава организации, наричаща себе си „зелени” скочиха срещу влязлото в сила решение. Още тогава НАБЧ излезе с прессъобщение, че тези протести са антиконституционни, защото целят неспазване на закона. Тогавашното ръководство на министерството на околната среда и водите бе подложено на „екологичен” рекет. Под този натиск министърът на околната среда бе принуден да издаде незаконосъобразна заповед и ние от НАБЧ и други обжалвахме тази незаконосъобразна заповед и ВАС постанови:

„ОТМЕНЯ по жалба на Петко Илиев Петков, Тодор Атанасов Тодоров, Ирина Янева Кирязова, Георги Христов Димов и Константин Георгиев Стаматов – всички от гр. Царево, „Сор” ООД гр. Бургас и Национална асоциация „Българско Черноморие”  Заповед № РД-113/11.02.2014г. на министъра на околната среда и водите, с която на основание чл. 160, ал. 1 във вр. с чл. 158, т.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 123 във вр. с чл. 121, ал.2 и чл.122, ал.1, т.2 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ е спряна реализацията на Общия устройствен план /ОУП/ на община Царево, област Бургас, одобрен със заповед  № РД-02-14-176 от 13.08.2008г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, до провеждането на процедура по Изменение на ОУП за цялата територия на община Царево, разрешено със заповед № РД-02-15-17/07.02.2014г. на министъра на регионалното развитие.”

 

Създадени НПО-та, финансирани от чужди фондации и държави, се оформиха и доказаха като групи по интереси. Тези НПО-та обикновено използват природата и науката екология като инструменти за заблуда  на обществото и лично финансово облагодетелстване. Те никога не са се съобразявали със законите или решенията на българския съд, а чрез екорекетьорство са постигали своите цели. Тези цели много често са били извън закона, което доказва и по-горе цитираното решение на ВАС.

 

Обръщаме се към министъра на околната среда и водите да не се поддава на екологичен рекет и ако му е наложен такъв публично да оповести екорекетьорите.

 

 Продължаваме да твърдим, че личности свързани с такъв тип НПО-та и ползващи такива методи не трябва по никакъв начин да бъдат назначавани в каквито и да е държавни структури.