Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

20.07.2015 г.

Пожарникари предупреждават: Не палете огън на открито

 

Във връзка с очакваните високи температури и опасност от възникване на пожари в горите и земеделските земи, РДПБЗН - Бургас напомня:


• Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. 


• В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници. 


• Забранява се по време на пожароопасният сезон в горските територии паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии. 


• Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.

 
• Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри. 


• Да не се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. 


• Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.

 

Източник: Черноморски фар