Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

14.07.2017 г.

ПРЕВЪРНАЛИ СЕ БСК В РАДИКАЛНО ЗЕЛЕНО НПО?

 

                              ПРЕВЪРНАЛИ СЕ БСК В РАДИКАЛНО ЗЕЛЕНО НПО?
 
 
Представителя на Българската стопанска камара/БСК/ - сдружение на работодатели в България, чиито  членове са стопански субекти  юридически лица, регистрирани по Търговския закон, сдружение на работодатели в България с дял от брутния вътрешен продукт (БВП), представи становище съпоставимо със становищата на крайно  зелени НПО.  Председател на БСК е Сашо Дончев, изпълнителен директор и съсобственик на ,,Овергаз инк‘’, фирма посредничела между   фирмата на Руската федерация ,,Газпром’’и българската фирма ,,Булгаргаз’’  за доставки на природен газ в България.
 
Г-н Дончев, подкрепя и катастрофиралата на изборите коалиция между ПП ,,Зелените’’, ПП ,, Да България’’ и ПП,, Деос’’.
 
На 13.07.2017 г., в МОСВ се проведе поредната работна среща за обсъждане подходи за управление на зоните НАТУРА 2000. При дебатите от предните 2 срещи се очертаха два вида становища от участниците в работната група- консорциума изпълнител на проекта, представители на МОСВ, НАБЧ, неправителствени организации, браншови организации и др.
 
На голямата част от участниците становището е принципал да бъде МОСВ, като освен с опазване на биоразнообразието да се съобразява и с донорите на това биоразнообразие- собствениците на имоти попадащи в защитените зони. Такива имоти притежават и членовете на БСК, като юридически лица.
На второ ниво управлението да бъде по териториите на областите, като на това ниво принципали да са областните управители, спазващи по-горните принципи. Ключова роля в това управление да играят и научните институти. Това е децентрализиран подход, който с помощта на научни данни се опазва биоразнообразието и се създават условия за финансов просперитет на живеещите в защитените зони, включително и на стопански предприятия собственост на членове на БСК.
 
Становището на шепата крайно зелени НПО е управлението да се осъществява от МОСВ и неговите структури - РИОСВ, като ключова роля в него да имат  коалицията от ,,Зелени’’ НПО. Умишлено се изключва отношение към управлението да имат собствениците на имоти попадащи в защитена зона от Натура 2000. ,,Зелените’’ НПО не притежават имоти, не са донори на биоразнообразие и не произвеждат биоразнообразие, а единствено и само бенефициенти на европейски и български финанси предназначени за биоразнообразието. През предния програмен период 2007-2014, групичката зелени НПО са УСВОИЛИ 405 000 000,00 Евро,( близо 800 милиона лева).Този подход е строго централизиран и представлява полу-национализация на имоти - по времето на комунизма такива бяха ТКЗС-тата (трудово кооперативни земеделски стопанства). А ролята на БКП, тогава управляваща ТКЗС-тата сега да се изпълнява от коалицията ,,Зелени’’ НПО.
 
Зеленото изказване на представителя на БСК, провокира един от участниците в работната група да попита, дали БСК си е сменила устава и вече е радикално зелено НПО. В своето изявление представителя на БСК, нямаше и дума за включване в управлението на членове на БСК, развиващи своята дейност в зони НАТУРА 2000. Точно обратно, изказването акцентира върху абсолютизирането на държавната власт.
Знаят ли членовете на БСК, че техен оторизиран представител, изказва тези свързани с биоразнообразието внушения, които съдържат в себе си идеи за национализация.
 
Това становище дали е внушено от г-н Сашо Дончев (ЦУМ-гейт да не стане МОСВ-гейт) или е съгласувано с управителния съвет на БСК? Ако първото е вярно, то може ли да се приеме, че г-н Дончев се опитва да използва най-старата (след 1989 г.), работодателска организация за свои лични политически пристрастия, с цел подмяна на легитимно избраните власти с непредставени в парламента политически партии плюс любими НПО, без да бъдат проведени  парламентарни избори? Ако второто е вярно, то тогава БСК няма място в националния съвет за тристранно сътрудничество (Министерски съвет, работодателски организации и профсъюзи).
Обществото не знае, но членовете на БСК трябва да знаят дали участват в организация, предприела курс към извършване на национализация в Р.България и да потвърдят или да преосмислят членството си.
Дълбоко уважаваме членовете на БСК, по тази причина чрез медиите ги информираме за позицията изразена от техния оторизиран представител в работната група към МОСВ, обсъждаща подходите за управление на защитени зони Натура 2000.
 
Информираме ги и затова, че до 15.07.2017 г.( вкл.), участниците в работната група в това число и БСК трябва да внесат писмени становища по начина на управление на зоните Натура 2000 в България, болшевишки или демократичен!
 
Има опасност от това, колкото и да са загрижени за природата, колкото и да спазват екологичните норми, бизнеса и собствеността на членовете на БСК в зони НАТУРА 2000 да бъдат управлявани от любими НПО и плавно национализирани (преминаване на частна собственост в държавна срещу заплащане или безвъзмездно).
 
НАБЧ
 
 
14.07.2017г., Петък
Снимки: НАБЧ

Галерия